A windmill against a green countryside background on a cloudy day

Svjetlo

HDR fotografija

HDR predstavlja visok dinamički raspon (high dynamic range) i u fotografiji opisuje način snimanja detalja u najsvjetlijim i najtamnijim elementima fotografije. Ukratko, podrazumijeva snimanje i spajanje više slika iste scene radi dobivanja najboljih elemenata svake.

Mnogo je scena koje imaju previše širok dinamički raspon pa fotoaparat ne može snimiti sve detalje u jednom kadru. Na primjer, pejzaž za sunčanog dana, snimanje svijetlog dana s prozora ili fotografiranje zgrade u sjeni iza koje se nalazi svijetlo plavo nebo.

A brighter version of the main windmill picture on the left, a darker version on the right.

U ovoj sceni, na jednoj snimci izgubili su se detalji oblaka na nebu, a na sljedećoj podnožje vjetrenjače. Konačna HDR slika izrađuje se na fotoaparatu. Sada možete vidjeti detalje i u tamnim i u svijetlim dijelovima slike, fotoaparat je napravio ravnotežu između ekspozicija radi stvaranja slike koja je mnogo bliže onome što ljudsko oko može vidjeti.

Mnogi kompaktni fotoaparati i pametni telefoni imaju ugrađenu funkciju HDR. Obično nemate veliku kontrolu nad rezultatima, jednostavno odaberete funkciju i snimite sliku. Fotoaparat često upozorava na potrebu za stabilnim držanjem dok snima niz slika s različitim ekspozicijama i automatski ih kombinira radi stvaranja konačne HDR slike.

DSLR s funkcijom HDR može pružiti veću fleksibilnost. Možete odabrati koliko slika fotoaparat snima i koliko se razlikuju ekspozicije. Tako ćete dobiti upravo onakvu snimku kakvu želite.

Koristite stativ. Jedna važna stvar koju treba imati na umu je da fotoaparat smanjuje brzinu zatvarača kada primjenjuje ekspoziciju za tamna područja. Zapravo, fiksni položaj snimanja uvijek će pomoći jer će fotoaparatu biti mnogo lakše uskladiti ekspozicije ako su vrlo slične u kompoziciji.

Možete kreirati vlastitu HDR sliku. Kako biste to učinili, sve što vam treba je malo znanja o kontroli ekspozicije.

1. Odaberite način snimanja Aperture Priority (Prioritet otvora blende) te postavite ISO i otvor blende.

2. Način rada mjerenja ekspozicije postavite na Average (Prosječno) ili Evaluative (Evaluativno). Uz te postavke fotoaparat će odabrati prosječnu ekspoziciju na temelju svih tonova u sceni.

3. Upotrebljavajte kotačić za kompenzaciju ekspozicije kako biste podeskponirali i preeskponirali scenu. Intenzitet ovisi o količini svjetla i tame u sceni.

4. Počnite od varijacija od 1 koraka. Dakle, snimite snimku pri -1 na kotačiću za kompenzaciju ekspozicije, zatim okrenite kotačić na -2 i zatim na -3. Ponovite, ovaj put postavljajući veliku ekspoziciju pri +1, +2 i +3. Možda nećete koristiti sve ove slike za konačni HDR, ali dobro je imati podatke za svaki slučaj.

5. Umjesto toga, možete upotrebljavati značajku Autoexposure bracketing (AEB, automatsko snimanje s raznim ekspozicijama) koja vam omogućuje da odlučite koliko ćete podeksponirati ili preeksponirati, a zatim omogućuje snimanje serije fotografija odjednom

"Fiksni položaj snimanja uvijek će pomoći jer će fotoaparatu biti mnogo lakše uskladiti ekspozicije ako su vrlo slične u kompoziciji."

Na računalu koristite softver za spajanje slika u jednu sliku. Mnogi fotoaparati tvrtke Canon isporučuju se sa softverom Digital Photo Professional (DPP) koji ima poseban alat za HDR.

Pokušajte kreirati sliku koja je slična onome što ste vidjeli, naše oči imaju mnogo veći dinamički raspon od fotoaparata pa tu tehniku možete koristiti kako biste scenu što više približili onome što ste vidjeli.

Pokušajte pronaći prilike za upotrebu ove tehnike. Utvrđivanje kada koristiti HDR vještina je jednako kao i samo stvaranje dobrih HDR slika. Vježbajte na očitim pejzažima i nebu, ali imajte na umu da je HDR korisna tehnika i za detalje i makro fotografiju gdje možete istaknuti neviđene detalje i snimiti vrlo zanimljive snimke.

Inside a windmill, looking up at the mechanisms.

Često slike s mnogo detalja čine zanimljive HDR slike. Upotrebom funkcije HDR ova slika dobila je veću dubinu jer sada možete vidjeti i sam mehanizam vjetrenjače, što je mnogo bliže onome što je fotograf vidio golim okom.

Slični članci
How to control exposure

OSNOVE FOTOGRAFIJE

Kako upravljati ekspozicijom

Ovladajte postavkama otvora blende, brzine zatvarača i ISO osjetljivosti.

Improve the composition of your photos

OSNOVE FOTOGRAFIJE

Poboljšajte kompoziciju fotografija

Pratite sljedeća pravila kompozicije i učinite svoje fotografije zanimljivijima.

How to create stunning bokeh

OSNOVE FOTOGRAFIJE

Kako stvoriti nevjerojatni bokeh

Primijenite ove savjete i trikove kako biste predivno zamutili svoje pozadine.

Povezani proizvodi

Slični članci

"Pronađite inspiraciju" vaš je najvažniji izvor korisnih savjeta o fotografiji, vodiča za kupce i pronicljivih intervjua – sve što trebate za pronalaženje najboljeg fotoaparata ili pisača te ostvarenje sljedeće kreativne ideje.

Natrag na Svi savjeti i tehnike