PRIVATNOST

Centar za privatnost tvrtke Canon

Canon je svjetski predvodnik u inovacijama i proizvođač rješenja za obradu slike
a man looking at a tablet

Pristup privatnosti tvrtke Canon

Poštovanje ljudi uvijek je bilo u temelju tvrtke Canon. Ta je osnova stvorila četiri stupa našeg pristupa privatnosti.

 • Poštujemo

  Tvrtka Canon neosporno je predana zaštiti osobnih podataka svojih klijenata i zaposlenika. Vodi nas Kyosei – „zajedno živjeti i raditi za opće dobro“.

 • Izgradili smo povjerenje

  Kao međunarodna robna marka kojoj ljudi vjeruju, Canon razumije da moramo kontinuirano raditi na održavanju tog povjerenja kroz robusne tehničke i organizacijske mjere.

 • Etički djelujemo

  Okvir odgovornosti za privatnost tvrtke Canon osigurava da radimo ispravne stvari na dosljedan način u korist pojedinaca koji nam povjeravaju svoje osobne podatke.

 • Omogućujemo

  Svoje partnere i dobavljače potičemo da zadrže jednaku razinu poštovanja, povjerenja i etičkog ponašanja u vezi sa zaštitom podataka i privatnosti koju očekujemo od sebe.

slika profesionalca koji radi na prijenosnom računalu

Načela zaštite podataka

Sukladnost načelima zaštite podataka osnovni je sastavni dio pristupa privatnosti tvrtke Canon. Pogledajte kako je u središtu našeg režima zaštite podataka.

Predanost tvrtke Canon odgovornosti

Sukladnost predočavamo sustavnom dokumentacijom, podržavajući naše klijente u vlastitim obvezama vezanim uz odgovornost.

two work professionals looking at a document

PORUKA OD SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA GRUPE

„Ponosan sam što naša vizija privatnosti, „Zaštita vaših osobnih podataka“, u kombinaciji s predanosti tvrtke Canon etičkim poslovnim praksama, podržava pristup tvrtke Canon upravljanju privatnošću. Osobnim podacima drugih uvijek postupamo na isti način koji bismo očekivali u postupanju s našim podacima.“

Fred Oberholzer, direktor za zaštitu privatnosti za EMEA i službenik za zaštitu podataka grupe
Man working on a computer in an office

Upravljanje privatnošću

Saznajte kako okvir odgovornosti za privatnost tvrtke Canon pomaže u dosljednoj zaštiti vaših osobnih podataka.

Obavijesti o privatnosti

Obavijesti o privatnosti dostupne su na lokalnom jeziku za svaku državu u Europi i Africi te na Bliskom istoku.

Upiti o privatnosti, pritužbe i zahtjevi

Svoje zahtjeve za pojedinačna prava, upite i pritužbe možete podnijeti Canonu koristeći donju vezu. Ovaj obrazac treba koristiti samo za pitanja vezana uz privatnost. Nismo u mogućnosti odgovoriti na općenita pitanja i zahtjeve za tehničku pomoć u vezi s vašim Canon proizvodima i uslugama.

Marketinške preferencije

Ako želite ažurirati marketinške postavke, možete to učiniti u postavkama preglednika.

Tehničke i organizacijske mjere

Saznajte više o tehničkim i organizacijskim mjerama koje poduzimamo kako bismo osigurali sukladnost s obvezama zaštite podataka.

grupa ljudi okupljena oko stola
Work professional using Hybrid working as-a-service model

Canon kao procesor podataka

Zahvaljujući svom robusnom portfelju proizvoda, usluga i rješenja klijentima možemo pružiti podršku kao procesor njihovih podataka.

Posvećenost tvrtke Canon održivosti i inovaciji

Ovdje saznajte više o naporima tvrtke Canon u održivosti

a group of work professionals working in an office

Česta pitanja

Saznajte više o pristupu tvrtke Canon zaštiti privatnosti i podataka. Ako želite više informacija ili želite postaviti pitanje koje ovdje nije odgovoreno, obratite nam se na DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Kako pojedinci mogu kontaktirati tvrtku Canon kako bi ostvarili svoja prava koja se tiču podataka (npr. pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje)?

Pojedinci svoja prava mogu ostvariti tako da pišu na DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Ako imam upit ili želim uložiti žalbu, kako to činim?
Svoja pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti možete poslati na DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Što je službenik za zaštitu podataka?
Službenik za zaštitu podataka na neovisan se način brine da organizacija primjenjuje zakone koji štite osobne podatke pojedinaca.

Tko je službenik za zaštitu podataka tvrtke Canon?
Imamo nekoliko službenika za zaštitu podataka („DPO“) unutar grupacije tvrtki Canon Europe. Službenik za zaštitu podataka grupe je Fred Oberholzer, kojeg možete kontaktirati na DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.Druge službenike za zaštitu podataka možete kontaktirati putem adresa e-pošte navedenih u nastavku:

Tvrtka grupacije Canon Europe Adresa e-pošte za kontakt
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

Kako se upravlja privatnošću u tvrtki Canon?
Službeniku za zaštitu podataka grupe Canon podršku pruža mreža službenika za zaštitu podataka i stručnjaka za zaštitu privatnosti čije su uloge i odgovornosti jasno definirane, čime se osigurava sukladnost s Općom uredbom Europske unije o zaštiti podataka (OUZP) te drugim zakonima za zaštitu privatnosti i podataka diljem područja EMEA.

Grupa Canon Europe (Canon EMEA) obuhvaća Europu, Bliski istok i Afriku. U tom velikom području primjenjuje se mnogo zakona o zaštiti privatnosti. Okvir odgovornosti za privatnost tvrtke Canon razvijen je kako bi se osiguralo da se s pitanjima privatnosti na jednak i standardiziran način upravlja na svim tržištima na kojima poslujemo i u svrhu besprijekornog poslovanja. Zahtjevi Europske unije te drugih europskih, bliskoistočnih i afričkih zakona o privatnosti uključeni su u okvir odgovornosti za privatnost tvrtke Canon.

Provodi li Canon procjenu rizika oko osobnih podataka?
Canon EMEA ima dobro definirane postupke upravljanja, upravljanja rizikom i sukladnosti. Ti procesi obuhvaćaju sljedeće:

• Procjena rizika za privatnost

• Procjene učinka na privatnost / procjena učinka na zaštitu podataka

• Procjena rizika dobavljača

• Sigurnosne procjene


Održava li Canon zapise o aktivnostima obrade (RoPA)?
Tvrtka Canon ima procese kojima je svrha osigurati sukladnost zahtjevima privatnosti, uključujući održavanje/ažuriranje zapisa o aktivnostima obrade i ispunjavanje procjena učinka na privatnost (PIA) / procjena učinka na zaštitu podataka (DPIA).

Ima li Canon službene postupke za rješavanje neovlaštenih pristupa podacima?
Tvrtka Canon čvrsto je predana zaštiti osobnih podataka svih dionika, uključujući zaposlenike, dobavljače i klijente. Kako bi ispunila tu obvezu i naše obveze koje proizlaze iz primjenjivih zakona o zaštiti podataka, tvrtka Canon implementirala je „Pravilnik za upravljanje neovlaštenim pristupima podacima“. Taj pravilnik objašnjava što predstavlja neovlašteni pristup podacima i opisuje prve korake koje zaposlenici trebaju poduzeti kad se otkrije sumnja na neovlašten pristup podacima. Postoji niz operativnih smjernica koje nadopunjuju pravilnik.

Jesu li zaposlenici tvrtke Canon obučeni za zaštitu privatnosti?
Zaposlenici i ugovorni suradnici tvrtke Canon moraju proći obaveznu obuku o zaštiti privatnosti i podataka. Dodatna obavezna obuka dostupna je našim stručnjacima za zaštitu privatnosti kojima je dana posebna odgovornost za zaštitu privatnosti u njihovom specifičnom poslovnom području.

Jesu li zaposlenici tvrtke Canon koji pristupaju osobnim podacima i obrađuju ih predani poštovanju povjerljivosti?
Svi zaposlenici tvrtke Canon, uključujući one koji rade s osobnim podacima naših zaposlenika, partnera ili klijenata, obvezuju se odredbama o povjerljivosti u ugovorima o zapošljavanju. Važnost povjerljivosti stalno se ponavlja kroz obuku i osvješćivanje.

Djeluju li dobavljači tvrtke Canon i druge treće strane sukladno propisima o zaštiti podataka?
Tvrtka Canon zahtijeva da se treće strane, uključujući dobavljače i partnere koji obrađuju osobne podatke u ime tvrtke Canon, ugovorno obvežu na čuvanje svih osobnih podataka koje dobiju od tvrtke Canon te im je dopušteno osobne podatke upotrebljavati isključivo u svrhu provedbe usluge po uputama tvrtke Canon. Osim toga, tvrtka Canon uvela je na riziku utemeljenu procjenu sukladnosti za dobavljače koji rukuju podacima tvrtke Canon ili klijenata tvrtke Canon.

Kako tvrtka Canon poštuje ograničenja prijenosa podataka u EMEA regijama u kojima posluje?
Canon upotrebljava odgovarajuće mehanizme prijenosa kao što su standardne ugovorne odredbe, gdje je to primjenjivo. U nadležnostima u kojima standardne ugovorne odredbe nisu dostupne, Canon poštuje lokalne zahtjeve privatnosti.

Gdje mogu pronaći više informacija o temama koje su se raspravljale u „centru za privatnost tvrtke Canon“?
Ako imate bilo kakvo specifično pitanje koje se tiče bilo kojeg sadržaja na ovim web-stranicama, obratite se službeniku za zaštitu privatnosti na DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Srodne teme

Saznajte više o tome kako Canon podržava i štiti svoje klijente.