Odredbe i uvjeti upotrebe

PRIJE NEGO ŠTO PRISTUPITE WEB-MJESTU CANON EUROPE, PROČITAJTE OVAJ DOKUMENT. Pristupanjem web-mjestu tvrtke Canon prihvaćate sljedeće odredbe i uvjete.

AKO NE PRIHVAĆATE OVE ODREDBE I UVJETE, NEMOJTE UPOTREBLJAVATI WEB-MJESTO.

1. Prihvaćanje


Canon Europa N.V. ("Canon") pruža Vam mogućnost pristupa ovim stranicama ("Canonove internetske stranice") na temelju sljedećih odredbi i uvjeta ("Odredbe i uvjeti"). Pristupom bilo kojoj od stranica na ovoj Canonovoj internetskoj stranici, slažete se da ćete se ponašati u skladu sa ovim Odredbama i uvjetima. Canon s vremena na vrijeme može ažurirati ove Odredbe i uvjete i objaviti nadopunjene verzije ovih Odredbi i uvjeta bez da Vas prethodno o tome obavijesti. Svaki put kada pristupite Canonovim internetskim stranicama trebate provjeriti jesu li ove Odredbe i uvjeti ažurirani.

2. Canonova internetska stranica


Na ovim Canonovim internetskim stranicama moći ćete dobiti informacije o određenim Canonovim proizvodima i uslugama ali također i podnijeti upite Canonu kako biste dobili više informacija. Molimo Vas da imate na umu da se ova Canonova internetska stranica odnosi na Europu pa se tako proizvodi i usluge mogu razlikovati od države do države. Molimo Vas da se koristite poveznicama na nacionalne internetske stranice kako biste pronašli detaljnije informacije o raspoloživim proizvodima i uslugama.

3. Informacije o kolačićima


Pročitajte više o našim pravilima o kolačićima.

4. Korištenje


Slažete se da na ove stranice nećete postavljati niti putem njih slati nikakve materijale koji su ili bi mogli biti protumačeni kao: (i) pogrdni, klevetnički, nepristojni, uvredljivi, pogrdni, koji potiču na rasnu mržnju, diskriminirajući su ili bogohulni; (ii) krše bilo koju od obveza čuvanja povjerljivosti ili privatnosti ili bilo koju trgovinsku tajnu; (iii) krše prava vlasništva bilo koje treće strane ili one za koju niste pribavili sve potrebne dozvole i/ili odobrenja; ili (iv) krše bilo koji drugi zakon.

Također se slažete da nećete prenositi ili slati putem internetske stranice bilo kakav materijal koji bi mogao biti prihvaćen za stvaranje ili poticanje ponašanja koje bi se moglo smatrati kriminalnim djelom, biti uzrokom civilne odgovornosti ili na neki drugi način biti protivno zakonu određene države ili bilo kojem nadležnom tijelu ili kršiti prava bilo koje treće strane koja se mogu provesti u bilo kojoj zemlji svijeta.

Canon pridržava pravo ukloniti bilo kakav materijal s internetskih stranica ako s pravom posumnja da je takav materijal zabranjen ovim Odjeljkom 3 ili je na drugi način neodgovarajući. Usprkos gore navedenom, morate znati da Canon nema kontrolu nad sadržajem koji su na internetske stranice postavili ostali korisnici niti se podrazumijeva da bi trebao pratiti sadržaj internetske stranice s ciljem osiguravanja točnosti, primjerenosti ili usklađenosti sadržaja s načelima navedenim u ovim Odredbama i uvjetima.

Nije dozvoljeno postavljanje poveznice na Canonovu internetsku stranicu onih stranica koje su nepristojne ili neodgovarajućeg sadržaja i morate se pobrinuti za uklanjanje bilo kakve poveznice ako Canon po svom nahođenju to zatraži.

Sav materijal (koji uključuje ali se ne ograničava na tekst, glazbu, zvuk, fotografije, slike, video, prikupljeni podaci i softver) koji se nalazi na ovoj internetskoj stranici ("Materijali") su vlasništvo Canona i njegovih dobavljača i zaštićeni su europskim, japanskim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Canon Vas ovlašćuje da pregledavate i skidate Materijale samo za Vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu; to znači da ne smijete mijenjati niti stvarati nikakav prerađeni materijal koristeći se ovim Materijalima na bilo koji način, niti reproducirati ili javno prikazivati, predstavljati, rasparčavati ili ih na bilo koji način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Bilo kakvo korištenje ovih Materijala na drugim internetskim stranicama ili umreženom računalnom okruženju u bilo koju svrhu je zabranjeno.

Ukoliko želite koristiti Materijale u gore navedene dopuštene svrhe, potrebno je da prethodno dobavite odobrenje od odgovarajućeg vlasnika autorskih prava ili davatelja licence za takve materijale tj. Canona, njegovih dobavljača ili drugih.

Ukoliko želite direktno navesti bilo koji dio sadržaja u bilo kojem pisanom materijalu kao što su časopisi, molimo Vas da za dozvolu kontaktirate webmastera putem elektronske pošte na new.media@canon-europe.com. Ukoliko želite objaviti bilo koji dio materijala na CD-u ili nekom drugom mediju, molimo Vas da navedete koji dio materijala biste željeli objaviti.

Suglasni ste da ćete nadoknaditi štetu Canonu i Canonovim podružnicama u slučaju bilo kakve tužbe, potraživanja, zahtjeva, gubitka ili štete pretrpljene kao rezultat kršenja ovog Odjeljka 3.

5. Pravne napomene


Canon ovime isključuje sve uvjete, jamstva, predstavljanja ili druge uvjete koji se odnose na isporuku ili podrazumijevaju isporuku ili neizvršenje isporuke ili kašnjenje u isporuci bilo koje usluge u vezi s Canonovom internetskom stranicom ili točnošću, potpunošću ili ažuriranošću Canonove internetske stranice što bi moglo, ali za ovaj Odjeljak 4 ima učinak između Vas i Canona, ili bi se na drugi način primijenilo i uvrstilo u ove Odredbe i Uvjete ili bilo koje povezane ugovore temeljem statuta, važećeg zakona ili nečeg drugog. Razumijete i prihvaćate da Canonovu internetsku stranicu koristite na vlastitu odgovornost te da Canon ne jamči da će Canonova internetska stranica ispuniti Vaše zahtjeve ili da će Canonova internetska stranica biti bez prekida, bez pogrešaka ili sigurna. Svaki sadržaj ili usluga koju Canon pruži putem svoje internetske stranice ili u vezi s istom se provodi na „KAKO JEST“ i„KAKO JE DOSTUPNO“ bazi i stoga Canon ne daje nikakve opise i potvrde bez obzira jesu li izričite ili se podrazumijevaju, a odnose se ba Canonovu internetsku stranicu odnosno sadržaj ili usluge koje se na njima nalaze ili se stavljaju na raspolaganje u vezi s ovom Canonovom internetskom stranicom. Canon zadržava pravo u potpunoj diskreciji, poboljšavanja ili povlačenja bilo kakvog sadržaja ili usluga koje se nude kao dio Canonove Internetske stranice.

6. Odgovornost


Canon, bilo koja druga strana (bez obzira je li ili nije uključena u stvaranje, proizvodnju, održavanje ili isporuku ove Canonove internetske stranice), i bilo koja od kompanija iz Canonove grupacije te službenici, direktori, zaposlenici, dioničari ili agenti ili bilo tko od njih, ograđuju se od svake obveze i odgovornosti za bilo koju količinu ili vrstu gubitka ili štete koja bi mogla biti nanesena Vama ili nekoj trećoj strani (uključujući bez ograničenja sve izravne, neizravne, kažnjive ili gubitke ili štete koje iz toga proizlaze, ili bilo kakav gubitak zarade, profita, naklonosti, podataka, ugovora, korištenja novca ili pak gubitaka ili šteta koje proizlaze ili su na bilo koji način povezane s prekidom poslovanja. Također se ograđuju od gore navedenog u slučaju prekršaja (uključujući nemar bez ograničenja), ugovorom ili na drugi način povezano s ovom Canonovom internetskom stranicom ili u vezi s korištenjem, nemogućnošću korištenja ili rezultata korištenja ove Canonove internetske stranice, bilo kojih internetskih stranica povezanih s ovom Canonovom internetskom stranicom ili materijalom koji se nalazi na tim internetskim stranicama, uključujući ali se ne ograničavajući na gubitke ili štete prouzročene virusima koji mogu zaraziti Vašu računalnu opremu, softver, podatke ili druge oblike vlasništva koji Vam omogućuju pristup, korištenje ili pretraživanje ove Canonove internetske stranice ili u slučaju da skidate bilo kakav materijal s ove Canonove internetske stranice ili bilo kojih internetskih stranica povezanih s ovom Canonovom internetskom stranicom. Sve ovo ne bi trebalo utjecati na Vaša statutorna prava.

Ništa navedeno u ovim Odredbama i uvjetima ne smije isključiti ili ograničiti Canonovu odgovornost za (i) smrt ili osobne ozljede prouzročene njegovim propustima; (ii) zlouporabom; ili (iii) bilo kakvim oblikom odgovornosti koji se ne može isključiti ili ograničiti važećim zakonom.

7. Pravila privatnosti


Posjetite našu stranicu o privatnosti gdje možete pronaći sve obavijesti o privatnosti tvrtke Canon.

Prikaz stranice o privatnosti

8. Zaštitni znak


Ne smijete ni na koji način prikazivati ili koristiti zaštitne znakove ili logotipe Canona ili Canon Grupe bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Canona.

9. Canon Europa N.V.


Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Nizozemska
Tel 0031 20 545 8545
Fax 0031 20 545 8222

Broj registracije: Broj upisa u trgovački registar kompanija: 33166721
Porezni broj: NL005916343B01

10. Važeći zakon


Ovim Odredbama i uvjetima mora se upravljati i mora ih se izraditi u skladu s engleskim zakonima. Bilo kakvi sporovi koji bi proizišli iz ovih Odredaba i uvjeta bit će u isključivoj nadležnosti engleskih sudova.

11. Autorska prava


Autorska prava © Canon Europa N.V. i Canon Europa Ltd 2002-2005. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala ili softvera koji se nalazi na Canonovim internetskim stranicama ili sljedećoj podršci, bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od Canona.

Inačica 1
Datum izdavanja: 23/02/2005