Aplikacija Canon Camera Connect

canon_connect

Spremni ste za nove načine povezivanja?

Povežite fotoaparat s Apple ili Android uređajem kako biste snimali udaljenim putem i lako preuzimali svoje fotografije spremne za dijeljenje.

Preuzimanje na web-mjestu App Store
Preuzimanje na web-mjestu Google play

Povežite svoj fotoaparat tvrtke Canon s pametnim telefonom i postignite više nego ikada:

  • Odmah preuzmite snimke kako bi bile spremne za dijeljenje
  • Kontrolirajte fotoaparat udaljenim putem pomoću telefona
  • Dodajte GPS podatke snimkama fotoaparatom PowerShot ili IXUS

Česta pitanja

Radi li ova aplikacija s bilo kojim fotoaparatom?

Pregledajte popis kompatibilnosti u nastavku kako biste saznali radi li naša aplikacija s vašim fotoaparatom.**

Jesu li sve funkcije dostupne na svim fotoaparatima?

Ne, nisu sve funkcije dostupne na svim modelima. Pregledajte popis kompatibilnosti u nastavku kako biste saznali koja značajka radi s vašim fotoaparatom

Kako mogu povezati Canon EOS DSLR sa svojim mobilnim uređajem?

1. Uključite fotoaparat i odaberite gumb izbornika.
2. Pritisnite Settings (Postavke) i odaberite Wi-Fi.
3. Pritisnite Enable (Omogući). Ako fotoaparat zatraži da registrirate nadimak, učinite to sada i preskočite sljedeća 2 koraka.
4. Vratite se u izbornik 
5. Odaberite funkciju Wi-Fi i postavite željeni nadimak fotoaparata
6. Vratite se u izbornik i odaberite funkciju Wi-Fi
7. Odaberite ikonu "Connect to Smartphone" (Povezivanje s pametnim telefonom)
8. Odaberite "Camera access point mode" (Način rada pristupne točke na fotoaparatu)
9. Odaberite "Easy connection" (Lako povezivanje)
10. Na uređaju odaberite Settings (Postavke), zatim Wi-Fi te odaberite naziv mreže prikazan na fotoaparatu.
11. Na pametnom uređaju odaberite Settings (Postavke), zatim Wi-Fi te odaberite naziv mreže prikazan na fotoaparatu.
12. Nakon što vidite da se uređaj povezao s mrežom fotoaparata otvorite aplikaciju Camera Connect.
13. Na fotoaparatu će se prikazati poruka potvrde povezivanja s uređajem. Pritisnite OK ako fotoaparat zatraži da potvrdite povezivanje s uređajem i spremite konfiguraciju u SET1. Sada ste spremni za upotrebu aplikacije.
14. Nakon što taj proces jednom izvršite, morat ćete detaljno ponoviti autorizaciju. Kada sljedeći put odaberete funkciju Wi-Fi, možete koristiti iste konfiguracijske postavke koje ste pohranili prilikom početnog podešavanja i uspostaviti vezu s fotoaparatom s pametnog uređaja slijedeći korake 11 i 12.

Kako mogu povezati svoj Canon EOS M3, Canon PowerShot ili IXUS s mobilnim uređajem?

1. Uključite fotoaparat.
2. Na fotoaparatu pritisnite tipku sa simbolom mobilnog telefona. Ako vaš fotoaparat nema tu tipku, pritisnite ikonu Wi-Fi prilikom reprodukcije.
3. Nakon izrade nadimka odaberite sliku mobilnog telefona koja će se prikazati na zaslonu. Fotoaparat će kreirati Wi-Fi mrežu na koju se uređaj može povezati.
4. Na uređaju odaberite Settings (Postavke), odaberite Wi-Fi i zatim odaberite naziv mreže prikazan na fotoaparatu.
5. Nakon što vidite da se uređaj povezao s mrežom fotoaparata otvorite aplikaciju Camera Connect.
6. Na fotoaparatu će se prikazati poruka potvrde povezivanja s uređajem.
7. Sada ste spremni za upotrebu aplikacije.
8. Nakon što taj proces jednom izvršite, nećete ga morati ponoviti. Sljedeći put kada pritisnete tipku s mobilnim telefonom, možete prijeći izravno na korak 4. Umjesto toga možete pritisnuti ikonu Wi-Fi prilikom reprodukcije kako biste prešli u izbornik povijesti povezivanja. Odatle odaberite naziv mreže prikazan na fotoaparatu.

Kako mogu premjestiti fotografije s fotoaparata na telefon ili tablet?

1. Povežite uređaj s fotoaparatom i otvorite aplikaciju Camera Connect.
2. U aplikaciji dodirnite funkciju "Images on camera" (Snimke na fotoaparatu) i sve snimke spremljene na fotoaparatu prikazat će se u aplikaciji.
3. Na dnu zaslona aplikacije dodirnite ikonu za preuzimanje i odaberite snimke s fotoaparata koje želite spremiti na uređaj.
4. Kako biste spremili pojedinačne snimke, samo dodirnite sliku koju želite. Kada sliku postavite preko cijelog zaslona, dodirnite ikonu za preuzimanje ispod slike.
5. Kako biste spremili više snimaka, pritisnite ikonu sa strelicom na dnu zaslona i odaberite snimke koje želite spremiti.

Što mi omogućava funkcija GPS putem mobilnog uređaja?

Koristeći GPS podatke s pametnog telefona, funkcija GPS putem mobilnog uređaja označava fotografiju preciznim informacijama; kao što su vrijeme i lokacija snimanja. Stoga, bilo da arhivirate fotografije ili ih prenesete na Flickr, uvijek ćete moći pronaći slike koje ste snimili upravo na tom mjestu. Funkcija GPS putem mobilnog uređaja dostupna je na fotoaparatima PowerShot i IXUS.

Kako dodajem GPS podatke na slike?

Funkcija GPS putem mobilnog uređaja kompatibilna je s fotoaparatima PowerShot i IXUS.

1. Provjerite je li vrijeme na fotoaparatu i na uređaju točno. Time će se omogućiti sinkronizacija GPS podataka.
2. Otvorite aplikaciju Camera Connect i odaberite Location Information (Informacije o lokaciji).
3. Odaberite Begin logging (Započni prijavu).
4. Počnite snimati fotografije uređajem.
5. Kada snimite fotografiju, povežite fotoaparat s uređajem.
6. Aplikacija Camera Connect automatski će prepoznati da ste započeli unos u zapisnik i pitat će vas želite li sinkronizirati dostupne informacije. 
7. U glavnom izborniku na uređaju odaberite Location Information (Informacije o lokaciji).
8. Odaberite Send location information (Pošalji informacije o lokaciji) i pritisnite OK.
9. Kako biste prikazali GPS podatke, odaberite fotografiju na fotoaparatu i pritisnite DISP. Time će se prikazati koordinate lokacije na kojoj je fotografija snimljena.
10. Kako biste isključili GPS podatke, odaberite Location Information (Informacije o lokaciji) u glavnom izborniku aplikacije na uređaju i pritisnite End Logging (Prekini unos u zapisnik).

Kako da promijenim postavke fotoaparata u aplikaciji Camera Connect?

Kako biste promijenili postavke fotoaparata, kompaktni fotoaparat mora biti u nekom od ručnih načina rada – M, Av ili Tv.

1. Povežite fotoaparat s aplikacijom Camera Connect.
2. Pritisnite Remote Shooting (Udaljeno snimanje).
3. Tu ćete vidjeti gumb u donjem desnom kutu uređaja; dodirnite je i prikazat će se druge postavke, kao što su Shutter speed (Brzina zatvarača), Aperture (Blenda), ISO, Continuous shooting (Kontinuirano snimanje) i Self-timer (Samookidač).
4. Odaberite postavku koju želite promijeniti i pomičite lijevo ili desno kako biste je prilagodili.

Uspio/la sam uspostaviti vezu s aplikacijom, ali se Wi-Fi veza stalno prekida dok sam u aplikaciji. Što trebam učiniti?

1. Otvorite Wi-Fi postavke na uređaju i pritisnite mrežu na koju uređaj treba prijeći.
2. Odaberite Forget this network (Zaboravi ovu mrežu).
3. Odaberite naziv mreže prikazan na fotoaparatu.

Kako mogu preuzeti aplikaciju na svoj telefon ili tablet

Aplikacija Camera Connect dostupna je za besplatno preuzimanje s vašeg uređaja. Samo posjetite App Store ili Google play i potražite "Canon Camera Connect".

Koristio/la sam aplikaciju CameraWindow, ali moj fotoaparat ne može se povezati s novom aplikacijom Camera Connect iako je instalirana?

Prethodna veza s pametnim uređajem pomoću stare aplikacije CameraWindow pohranjena je na fotoaparatu na popisu povijesti povezivanja. Ne može se ponovo upotrijebiti jer je veza kompatibilna samo sa starom aplikacijom na pametnom uređaju.

Ako ste koristili tipku za povezivanje s mobilnim uređajem za povezivanje s pametnim uređajem:

1. Pritisnite Menu (Izbornik) i pronađite karticu Settings (Postavke) (kartica s ikonom ključa i čekića).
2. Odaberite opciju za tipku za povezivanje s mobilnim uređajem.
3. Izbrišite "Registered destination" (Registrirano odredište) (vaš pametni uređaj).
4. Nakon brisanja ponovo pritisnite gumb za povezivanje s mobilnim uređajem i dovršite povezivanje s pametnim uređajem (ne zaboravite pokrenuti novu aplikaciju Camera Connect na pametnom uređaju).
5. Kad to dovršite, tipka za povezivanje s mobilnim uređajem zapamtit će tu vezu s novom aplikacijom Camera Connect pa ćete je moći koristiti kao prije. Možete i izbrisati staru aplikaciju CameraWindow kako biste izbjegli zabunu.

Ako niste koristili tipku za povezivanje s mobilnim uređajem ili ona ne postoji na vašem fotoaparatu:

1. Pritisnite Playback (Reprodukcija), a zatim odaberite gumb s ikonom Wi-Fi.
2. Pokrenite novu vezu tako da odaberete ikonu pametnog telefona na zaslonu, umjesto da odaberete prethodnu vezu s popisa povijesti povezivanja.
3. Dovršite povezivanje s pametnim uređajem (ne zaboravite pokrenuti novu aplikaciju Camera Connect na pametnom uređaju).
4. Kada to dovršite, fotoaparat će zapamtiti tu vezu s novom aplikacijom Camera Connect i ona će se prikazati kao nova stavka na popisu povijesti. Možete i izbrisati staru aplikaciju CameraWindow kako biste izbjegli zabunu.

Kako mogu uspostaviti vezu koristeći NFC?

Kako biste koristili NFC, treba vam Android pametni telefon (OS verzija 4.0 ili novija) kompatibilan s tehnologijom NFC. Aktivirajte NFC na pametnom telefonu, a zatim ga prislonite logotipu "N-Mark" na fotoaparatu.

Određeni modeli zahtijevaju sljedeće:

1. Aktivirajte funkciju Wi-Fi na fotoaparatu pomoću izbornika i provjerite je li omogućen NFC
2. Na uređaju odaberite Settings (Postavke), zatim Wi-Fi te odaberite naziv mreže prikazan na fotoaparatu i dodirnite "Connect" (Poveži).
3. Dodirnite NFC kako biste pokrenuli aplikaciju i povezivanje će se dovršiti.

Moj fotoaparat ima NFC, ali aktivira aplikaciju CameraWindow. Kako mogu koristiti aplikaciju Camera Connect?

Naša aplikacija Camera Connect automatski će ponovo zapisati NFC oznaku.

Sve što trebate učiniti je povezati fotoaparat s aplikacijom Camera Connect*** i prikazat će se poruka s informacijama o ponovnom zapisivanju NFC oznake. Samo pritisnite OK.

***Više informacija o načinu povezivanja s aplikacijom Camera Connect na mobilnom uređaju potražite u odjeljku "Kako mogu povezati Canon EOS DSLR sa svojim mobilnim uređajem?" ili "Kako mogu povezati svoj Canon PowerShot ili IXUS s mobilnim uređajem?"

Određeni modeli zahtijevaju sljedeće:

1. Povežite fotoaparat s aplikacijom Camera Connect.
2. Odaberite Camera Setting (Postavljanje fotoaparata) u glavnom izborniku aplikacije.
3. Pritisnite Start Writing (Započni zapisivanje).
4. Prislonite fotoaparat uz uređaj.
5. Dovršit će se ponovno zapisivanje.

Kako mogu ponovo postaviti Wi-Fi vezu na fotoaparatu PowerShot ili IXUS tvrtke Canon?

1. Pritisnite gumb izbornika na fotoaparatu.
2. Odaberite Wi-Fi Settings (Wi-Fi postavke).
3. Odaberite Reset Settings (Ponovo postavi postavke).
4. Kada se prikaže pitanje "Reset all Wi-Fi information?" (Ponovo podesiti sve Wi-Fi informacije?), odaberite "OK".

Kako mogu ponovo postaviti Wi-Fi vezu na DSLR fotoaparatu tvrtke Canon?

1. Odaberite gumb izbornika na fotoaparatu
2. Dođite do zelene kartice s postavkama
3. Odaberite funkciju Wi-Fi
4. Pritisnite gumb za informacije
5. Odaberite Clear Wi-Fi settings (Očisti Wi-Fi postavke)
6. Potvrdite pritiskom na OK

Kako mogu dati povratne informacije?

Rado ćemo čuti vaše povratne informacije o aplikaciji, bilo da su dobre ili loše. Rado bismo i čuli vaše prijedloge o tome kako bismo je mogli poboljšati.

Ostavite povratne informacije

Korisne informacije

Nakon instaliranja aplikacije Camera Connect na pametni uređaj možda ćete morati pokrenuti novu vezu s fotoaparata kako biste provjerili je li fotoaparat pravilno povezan s pametnim uređajem.


*Canon Camera Connect pruža sljedeće značajke:


[Značajke i kompatibilni modeli]

1) Wi-Fi veza s fotoaparatom radi prijenosa slika***, daljinskog snimanja uz prikaz uživo i postavljanje datuma/vremena.

2) Dodavanje informacija o lokaciji slikama na fotoaparatu

3) Bluetooth veza s kompatibilnim fotoaparatima


[Podržane značajke: 1, 2, 3]

PowerShot SX730 HS ** / G9 X Mark II

EOS 200D**, EOS M6, EOS M5


[Podržane značajke: 1, 3]

EOS 6D Mark II, EOS 77D, EOS 800D (daljinsko okidanje putem Bluetooth veze dostupno je uz BR-E1, prodaje se zasebno)


[Podržane značajke: 1, 2]

PowerShot SX430 IS / SX432 IS / SX620 HS / G7 X Mark II / SX720 HS / SX540 HS / SX420 IS / G5 X / G9 X / G3 X / SX530 HS / SX 710 HS / SX 610 HS / G7 X / SX60 HS / N2 / G1 X Mark II / SX700 HS / SX600 HS / N100
IXUS 190 / 285 HS / 180 / 182 / 275 HS / 265 HS
PowerShot G16* / S120* / S200* / SX510 HS* / SX280 HS* / N* / A3500 IS* / A3550 IS* / S110*
IXUS 255 HS* / 140* / 135* / 245 HS*


[Podržane značajke: 1]

EOS 5D Mark IV, EOS 1300D, EOS 80D, EOS 760D, EOS 750D, EOS 70D, EOS 6D, EOS M10, EOS M3
IXUS 510 HS* / 240 HS*
LEGRIA HF R86* / HF R87* / HF R88*


* Ne podržava daljinsko snimanje uz prikaz uživo
**Dodavanje informacija o lokaciji slikama na fotoaparatu putem Bluetooth veze.
***Veličina CR2 slika promijenit će se na optimalnu veličinu za vaš uređaj, ovisno o fotoaparatu koji se koristi. NIJE dostupan prijenos RAW CR2 datoteka pune razlučivosti.


Operativni sustav:
- iOS 9.3/10.3
- Android OS 5.0-5.1/6.0/7.0-7.1


Zahtjevi sustava za Bluetooth:

Za Bluetooth vezu fotoaparat mora imati funkciju Bluetooth, a uređaj mora imati Bluetooth 4.0 ili noviji (podržava tehnologiju Bluetooth niske energije). Uređaji koji podržavaju Bluetooth 4.0: iPhone 4s ili noviji, iPad 3. generacije ili noviji, iPod touch 5. generacije ili noviji.


Kompatibilne vrste datoteka:
- JPEG, MP4, MOV

  1. MOV datoteke snimljene fotoaparatima EOS ne mogu se spremiti.
  2. AVCHD datoteke snimljene kamkorderom ne mogu se spremiti.

Napomena:
- Ako aplikacija ne radi pravilno, zatvorite je i pokušajte ponovo.
- Kontinuirana upotreba GPS-a u pozadini može znatno skratiti trajanje baterije.
- U slučaju upotrebe adaptera za motorizirano zumiranje, postavite funkciju Live View na ON (uključeno).

 

Odredbe i uvjeti upotrebe