Warranty_Page_Image

European Warranty System tvrtke Canon – informacije

U slučaju da dođe do kvara proizvoda tvrtke Canon, naše klijente pokriva European Warranty System (EWS) tvrtke Canon koji obuhvaća besplatno rješavanje kvara tijekom ograničenog vremenskog razdoblja nakon kupnje (odredbe i uvjeti vrijede).

EWS se sastoji od dvije ponude usluga, a ponuda koja je dostupna vama ovisi o vašoj lokaciji i vrsti kupljenog proizvoda. Za većinu proizvoda široke potrošnje tvrtke Canon nudimo uslugu vraćanja neispravnog proizvoda. U slučaju kvara u radu uređaja tvrtke Canon u sklopu jamstvenog razdoblja, potrebno ga je vratiti u službeni servis tvrtke Canon u kojem će ga besplatno popraviti ovlašteni tehničari tvrtke Canon. Nakon servisa, uređaj ćemo vam vratiti.


Za određene laserske i tintne uređaje (samo u određenim državama) nudimo uslugu servisiranja na licu mjesta. Popis uređaja za koje nudimo takvu uslugu potražite u uvjetima i odredbama za pružanje jamstva na licu mjesta u nastavku.

U slučaju kvara u radu uređaja u sklopu jamstvenog razdoblja, jamstvo na licu mjesta realizirat ćemo na sljedeći način:

 • Servisiranje na licu mjesta (od strane tehničara)

 • Zamjena na licu mjesta (putem kurirske službe)

Ako u nastavku nisu navedeni uvjeti i odredbe za pružanje jamstva na licu mjesta, to znači kako ta usluga nije dostupna u vašoj državi. U tom slučaju na raspolaganju imate samo jamstvo koje ostvarujete vraćanjem neispravnog proizvoda.

Vraćanje proizvoda u sklopu europskog jamstvenog sustava (EWS)

Ako želite pregledati pune odredbe i uvjete svih vrsta jamstava, pritisnite relevantnu jamstvenu ponudu u nastavku


Europski jamstveni sustav (EWS) za proizvode za snimanje


Canon i članice europskog jamstvenog sustava jamče da će hardver ovog proizvoda biti u dobrom radnom stanju tijekom jamstvenog razdoblja. U slučaju da se unutar jamstvenog razdoblja utvrdi da je hardver neispravan, besplatna usluga popravka hardvera bit će dostupna u ovlaštenim servisnim centrima tvrtke Canon u državama članicama europskog jamstvenog sustava.

Ovo jamstvo za vraćanje proizvoda odnosi se na proizvode tvrtke Canon namijenjene prodaji i kupljene unutar Europskog gospodarskog prostora („EEA“) te Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Besplatna usluga u sklopu europskog jamstvenog sustava može se dobiti samo uz predočenje ovog jamstvenog lista zajedno s originalnim računom koji je kupcu izdan u maloprodajnoj prodavaonici te ako jamstveni list navodi (a) ime kupca, (b) naziv i adresu prodavaonice, (c) naziv i serijski broj modela (ako postoji) kupljenog proizvoda i (d) datum kupnje proizvoda. Canon zadržava pravo odbijanja jamstvenog servisa ako ti podaci nisu potpuni ili ako su uklonjeni/promijenjeni nakon originalne kupnje proizvoda od strane kupca od prodavatelja.

Canon može popraviti ili zamijeniti proizvode tvrtke Canon novim ili prerađenim dijelovima ili proizvodima koji su ekvivalentni novim radnim značajkama i pouzdanosti. Canon može i zamijeniti proizvode ekvivalentnim modelima u slučaju kad se originalni proizvod prestao proizvoditi. Prerađeni dijelovi ili proizvodi upotrebljavat će se samo ako je to dopušteno zakonom države u kojoj se primjenjuje jamstvo.

1. Jamstveno razdoblje

Ovo jamstvo vrijedi dvije godine* od datuma kupnje od strane kupca, što se vidi iz gore spomenutih dokumenata.

* Serija PIXMA G: dvije godine ili 30 000 ispisa, ovisno o tome što se dogodi prije.

* Serija PIXMA G550/650: dvije godine ili 10 000 ispisa, ovisno o tome što se dogodi prije.


2. Dobivanje jamstvenog servisa

Jamstveni servis dostupan je u servisnim centrima ovlaštenima od strane tvrtke Canon.

Sve troškove sigurnog prijevoza proizvoda do i od servisnog centra tvrtke Canon snosi krajnji kupac. Ako je proizvod unesen u državu koju ne pokriva europski jamstveni sustav i koja ne prihvaća jamstveni list, proizvod se mora vratiti u državu u kojoj je kupljen kako bi se jamstvo moglo iskoristiti.

3. Članice europskog jamstvenog sustava:

Sve pojedinosti o jamstvu koje se nudi u pojedinim državama zatražite od relevantne članice europskog jamstvenog sustava.

4. Ograničenja

Canon i članice europskog jamstvenog sustava ne daju jamstvo za sljedeće:
– Periodične provjere, održavanje i popravak ili zamjenu dijelova uslijed uobičajenog habanja i trošenja
– Potrošni materijal
– Bilo koji softver.
– Dijelovi podložni trošenju (npr. videoglave, optički dijelovi projektora, otpadni jastučići za tintu i valjci za navođenje), kao i potrošni materijal i dodatna oprema (npr. baterije i mediji za snimanje), uključujući, ali bez ograničenja na, vrpce, DVD-e, memorijsku karticu i odvojivi HDD koji se upotrebljava s ovim proizvodom nisu pokriveni ovim jamstvom.
– Kvarovi uzrokovani izmjenama koje su izvršene bez odobrenja tvrtke Canon.
– Troškovi koje su generirali servisni centri tvrtke Canon za bilo kakve prilagodbe ili izmjene proizvoda nužne za zadovoljavanje tehničkih ili sigurnosnih standarda ili specifikacija određene države, ili bilo koje druge troškove podešavanja proizvoda nastale kao rezultat bilo kakvih specifikacija koje su se promijenile od isporuke proizvoda.
– Oštećenje nastalo uslijed činjenice da proizvod nije sukladan standardima ili specifikacijama određene države koja nije država u kojoj je proizvod kupljen.

Usluga servisa u sklopu jamstva isključuje se ako su oštećenja ili kvarovi uzrokovani na sljedeći način:
– Nepravilna upotreba, prekomjerna upotreba, nepravilno rukovanje ili rad koji nije sukladan uputama u korisničkom ili operativnom priručniku i/ili relevantnoj korisničkoj dokumentaciji, uključujući, bez ograničenja na, neodgovarajuću pohranu, pad, pretjerane udare, korozije, prljavštinu, oštećenja nastala vodom ili pijeskom.
– Popravci, izmjene ili čišćenje izvršeno u servisnom centru koji nije ovlastila tvrtka Canon.
– Oštećenje izravno uzrokovano upotrebom rezervnih dijelova, softvera ili potrošnog materijala (kao što je tinta, papir, toner ili baterije) koji nije kompatibilan s proizvodom. Kompatibilnost s vašim specifičnim modelom proizvoda tvrtke Canon trebala bi biti navedena na pakiranju, ali je zajamčena kad se upotrebljavaju originalni rezervni dijelovi, softver ili potrošni materijal tvrtke Canon jer su testirani. Savjetujemo vam da prije upotrebe provjerite kompatibilnost.
– Povezivanje proizvoda s opremom koju tvrtka Canon nije odobrila za povezivanje.
– Neodgovarajuće pakiranje proizvoda prilikom njezinog vraćanja u ovlašteni servisni centar tvrtke Canon.
– Nesreće, katastrofe ili bilo koji drugi uzrok izvan kontrole tvrtke Canon, uključujući, ali bez ograničenja na, munje, vodu, požar, javne poremećaje i nepravilnu ventilaciju.

5. Ostalo

Usluga popravka može kasniti ako se izvršava izvan originalne države kupnje kad se radi o državi u kojoj se proizvod još ne prodaje ili se prodaje u dizajnu specifičnom za dotičnu državu. Sukladno tome, određeni rezervni dijelovi za proizvod možda nisu na zalihama u državi popravka.

Kupac je dužan sigurnosno kopirati i spremiti sve softverske datoteke i programe prije popravka te ih vratiti nakon takvog popravka.

Tvrtka Canon ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakva druga potraživanja, uključujući, ali bez ograničenja na, gubitak medija za snimanje, gubitak podataka itd., koja nisu izričito navedena u ovom jamstvu. Kad proizvod vraćate na servis u sklopu jamstva, vrlo ga pažljivo zapakirajte i osigurajte te priložite račun, jamstveni list, upute za popravak i (ako je primjenjivo) uzorak medija za snimanje na koji su spremljene slike koje je proizvod snimio. Ovo jamstvo ne utječe na prava potrošača koja im daju važeći zakoni, kao niti na prava potrošača u odnosu na prodavaonicu koja proizlaze iz kupoprodajnog ugovora. U nedostatku primjenjivog nacionalnog zakonodavstva ovo će jamstvo biti jedini i isključivi pravni lijek za potrošače, a tvrtka Canon, njezine podružnice i druge članice europskog jamstvenog sustava neće snositi odgovornost za bilo kakvu slučajnu ili posljedičnu štetu zbog kršenja bilo kojeg izričitog ili podrazumijevanog jamstva za ovaj proizvod.Natrag na vrh


Jamstvo na lokaciji (EWS)

Servisni plan u sklopu jamstva na lokaciji (laserski i tintni proizvodi)


Pritisnite ovdje za prikaz svih modela na koje se primjenjuje.

Hvala vam što ste kupili ovaj uredski proizvod tvrtke Canon. Ako trebate iskoristiti jamstvo na lokaciji za ovaj proizvod, primjenjuju se odredbe i uvjeti navedeni u nastavku. Vaše jamstvo na lokaciji vrijedi 2 godine od originalnog datuma kupnje novog uredskog proizvoda tvrtke Canon.

U sklopu ovog jamstva, imate pravo primati podršku tvrtke Canon na način opisan u nastavku. Imajte na umu da sve usluge koje se pružaju u sklopu jamstva na lokaciji podliježu ovdje navedenim odredbama i uvjetima. Imajte na umu da se ovo jamstvo na lokaciji primjenjuje uz bilo koje drugo jamstvo tvrtke Canon koje možete imati za proizvod i uz sva zakonska prava koja imate kao potrošač sukladno primjenjivim lokalnim propisima. Ovo jamstvo na lokaciji odnosi se na određene uredske proizvode tvrtke Canon namijenjene prodaji i kupljene unutar Europskog gospodarskog prostora („EEA“) te Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Tvrtka Canon jamči da će hardver ovog proizvoda pravilno funkcionirati tijekom jamstvenog razdoblja. U slučaju da se unutar jamstvenog razdoblja utvrdi da je hardver neispravan, osigurat će se servis na lokaciji koju ste registrirali unutar Teritorija (kao što je definirano u nastavku).

Jamstvo na lokaciji može se besplatno dobiti samo uz predočenje originalnog dokaza kupnje koji navodi datum kupnje proizvoda. Canon može popraviti ili zamijeniti proizvode tvrtke Canon novim ili prerađenim dijelovima ili proizvodima koji su ekvivalentni novim radnim značajkama i pouzdanosti. Canon može i zamijeniti proizvode ekvivalentnim modelima u slučaju kad se originalni proizvod prestao proizvoditi. Prerađeni dijelovi ili proizvodi upotrebljavat će se samo ako je to dopušteno zakonom države u kojoj se primjenjuje jamstvo.1. Jamstveno razdoblje

Jamstvo na lokaciji vrijedi 2 godine od datuma kupnje novog uredskog proizvoda tvrtke Canon, što se vidi iz dokaza kupnje.

2. Dobivanje jamstvenog servisa

Servis u sklopu jamstva na lokaciji može se ostvariti tako da kontaktirate korisničku službu tvrtke Canon telefonskim putem (podaci za kontakt za jamstvo na lokaciji).

Servis u sklopu jamstva na lokaciji bit će izvršen na jedan od sljedećih načina:

 • Popravak na lokaciji (tehničar)*, koji pokriva sve povezane troškove rada (uključujući vrijeme poziva, putovanja i popravka) i troškove svih servisnih dijelova

 • Zamjena na lokaciji (putem dostavljačke službe), kojom se pokrivaju troškovi zamjenskog proizvoda i svi povezani troškovi dostave.

Metodu servisa određuje model, a kad kontaktirate korisničku službu tvrtke Canon, obavijestit će vas kako nastaviti

*Usluge u sklopu ovog jamstva na lokaciji može izvršiti treća strana u ime tvrtke Canon, upotrebljavajući razumnu vještinu i brigu.


3. Ograničenja

Canon ne jamči sljedeće:

 • Periodične provjere, održavanje i popravak ili zamjenski dijelovi potrebni uslijed uobičajenog habanja i trošenja.

 • Potrošni materijal i dodatna oprema, uključujući AC adapter.

 • Bilo koji softver.

 • Dijelovi podložni trošenju, kao i potrošni materijal i dodatna oprema.

 • Kvarovi uzrokovani izmjenama koje su izvršene bez odobrenja tvrtke Canon.

 • Troškovi koje je generirala tvrtka Canon za bilo kakve prilagodbe ili izmjene proizvoda nužne za zadovoljavanje tehničkih ili sigurnosnih standarda ili specifikacija određene države, ili bilo koje druge troškove podešavanja proizvoda nastale kao rezultat bilo kakvih specifikacija koje su se promijenile od isporuke proizvoda.

 • Oštećenje nastalo uslijed činjenice da proizvod nije sukladan standardima ili specifikacijama određene države koja nije država u kojoj je proizvod kupljen.

Usluga u sklopu jamstva izuzima se ako su oštećenja ili kvarovi uzrokovani na sljedeći način:

 • Nepravilna upotreba proizvoda, nepravilno rukovanje njime ili rad koji nije sukladan uputama u korisničkom ili operativnom priručniku i/ili relevantnoj korisničkoj dokumentaciji, uključujući, bez ograničenja, neodgovarajuću pohranu, pad, pretjerane udare, korozije, prljavštinu, oštećenja nastala vodom ili pijeskom;

 • Popravci, izmjene ili čišćenje izvršeno u servisnom centru koji nije ovlastila tvrtka Canon;

 • Oštećenje izravno uzrokovano upotrebom rezervnih dijelova, softvera ili potrošnog materijala (kao što su tinta, papir, toner ili baterije, ispisne glave) koji nije kompatibilan s proizvodom. Kompatibilnost s vašim specifičnim modelom proizvoda tvrtke Canon trebala bi biti navedena na pakiranju, ali je zajamčena kad se upotrebljavaju originalni rezervni dijelovi, softver ili potrošni materijal tvrtke Canon jer su testirani. Savjetujemo vam da prije upotrebe provjerite kompatibilnost.

 • Povezivanje proizvoda s opremom koju tvrtka Canon nije odobrila za povezivanje.

 • Nesreće, katastrofe ili bilo koji drugi uzrok izvan kontrole tvrtke Canon, uključujući, ali bez ograničenja na, munje, vodu, požar, javne poremećaje i nepravilnu ventilaciju.

Osim prethodno navedenog, jamstvo na lokaciji ne obuhvaća sljedeće:

 • Servisi i povezani servisni dijelovi potrebni zbog neispravne instalacije ili mrežne veze proizvoda ako tvrtka Canon nije bila odgovorna za instalaciju i mrežnu vezu proizvoda;

 • Rad potreban zbog bilo kakvog iskopčavanja i ponovnog povezivanja proizvoda, uključujući sve pripreme potrebne za siguran prijevoz, osim u slučaju kad to pružamo Mi ili kad se izvršava u Naše ime;

 • Rad izvan našeg standardnog radnog vremena servisa (od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati, isključujući neradne dane), osim u slučaju kad servisni plan u sklopu jamstva na lokaciji navodi drukčije.

Imajte na umu da je preduvjet za pružanje usluga na lokaciji od strane servisera/dostavljača to da se vaš proizvod nalazi unutar „Teritorija“. Usluge na lokaciji mogu se pružati samo pod uvjetom da se serviseru/dostavljaču dodijeli pristup proizvodu i da se zatraži razumna podrška u vezi s tim.

Ako proizvod namjeravate premjestiti s jedne adrese na drugu tijekom trajanja jamstva na lokaciji, morate obavijestiti tvrtku Canon o novoj adresi. To možete učiniti tako da pošaljete poruku e-pošte na navedenu adresu e-pošte za kontakt koja vrijedi za područje (adrese e-pošte nalaze se u kontaktnim podacima jamstva na lokaciji). Ako proizvod premjestite u drugu državu, provjerite je li država u koju premještate proizvod navedena u kontaktnim podacima jamstva na lokaciji kako biste provjerili nudi li tvrtka Canon jamstvo na lokaciji u toj državi.

4. Ostalo

Usluga popravka/zamjene može kasniti ako se izvršava izvan originalne države kupnje kad se radi o državi u kojoj se proizvod još ne prodaje ili se prodaje u dizajnu specifičnom za dotičnu državu. Sukladno tome, određeni rezervni dijelovi za proizvod možda nisu na zalihama u državi popravka. Kupac je dužan sigurnosno kopirati i spremiti sve softverske datoteke i programe prije popravka/zamjene te ih vratiti nakon takvog popravka/zamjene. Tvrtka Canon ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakva druga potraživanja, uključujući, ali bez ograničenja, gubitak medija za snimanje, gubitak podataka itd., koja nisu izričito navedena u ovom jamstvu. Ovo jamstvo ne utječe na prava potrošača koja im daju važeći zakoni, kao niti na prava potrošača u odnosu na prodavaonicu koja proizlaze iz kupoprodajnog ugovora. U nedostatku primjenjivog nacionalnog zakonodavstva ovo će jamstvo biti jedini i isključivi pravni lijek za potrošače, a tvrtka Canon i njezine podružnice neće snositi odgovornost za bilo kakvu slučajnu ili posljedičnu štetu zbog kršenja bilo kojeg izričitog ili podrazumijevanog jamstva za ovaj proizvod. Sve pojedinosti o jamstvu koje se nudi u pojedinim državama zatražite od korisničke službe tvrtke Canon.

Podložno prethodno navedenome, slažete se da Canon nije odgovoran za bilo kakav dodatni posao, kao niti gubitak, troškove ili štetu uzrokovanu sljedećim:

 1. Niste pravilno upotrebljavali, pohranili ili rukovali proizvodom (uključujući to da niste osigurali odgovarajuće uvjete okruženja), ili niste poštovali nikakve upute ili preporuke za proizvod koje je dala tvrtka Canon ili koje se nalaze u bilo kojem priručniku za rukovanje ili bilo kojoj drugoj klauzuli jamstva na lokaciji;
 2. Niste instalirali ili održavali nikakvu korekciju pogrešaka, nadogradnju trenutačnog softvera niti nova izdanja koja je tvrtka Canon isporučila ili dala na raspolaganje drugim relevantnim neovisnim dobavljačima;
 3. Virusom (ili sličnim) u sustavu ili bilo kakvim kvarom ili zahtjevom bilo kojeg proizvoda koji ste povezali s proizvodom ili koji na neki drugi način negativno utječe na rad proizvoda;
 4. Vi ili netko drugi tko djeluje u vaše ime oštetio je ili izmijenio proizvod, ili priključio bilo koji drugi uređaj na proizvod ili ga njemu dodao, ili dodao svoje povezane sustave koji negativno utječu na rad proizvoda;

Jamstvo na lokaciji uređuje se i tumači sukladno relevantnim zakonima države u kojoj se proizvod upotrebljava i u kojoj se pružaju usluge, a svi sporovi povezani s jamstvom na lokaciji u isključivoj su nadležnosti odgovarajućih nadležnih sudova.Natrag na vrh


Posljednje ažuriranje: 1. siječnja 2022.

Ako imate dodatnih pitanja o europskom jamstvenom sustavu, obratite nam se putem opcije za podršku e-poštom ili telefonsku podršku.

You might also need...