CanoScan 4400F

Tehnički podaci proizvoda

Saznajte više o modelu Canon CanoScan 4400F, njegovim značajkama i mogućnostima.