Opće odredbe i uvjeti Canonove promotivne akcije Povratak u školu

1. PROMOTIVNI PROIZVODI, PROMOTIVNO RAZDOBLJE I SUDIONICI

1.1. Ova promotivna ponuda vrijedi samo za kupnje nekog od proizvoda s popisa u nastavku/prilogu ("Promotivni proizvodi") u Republici Hrvatskoj kod ovlaštenog partnera u razdoblju od 15.08.2023. do uključno 30.09.2023. ("Promotivno razdoblje").
1.2. Svi Sudionici moraju biti stariji od 18 godina i moraju imati prebivalište u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj (EGP) ("Sudionik").
1.3. Smatramo da svi Sudionici pristaju da ovi Uvjeti i odredbe budu za njih obvezujući.
1.4. Svi proizvodi moraju se kupiti kod prodavača u Republici Hrvatskoj i prodavačima ih je morao dobaviti Canon CEE GmbH ("Canon") ili tvrtke iz grupe Canon koje se nalaze u Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Molimo da kod prodavača provjerite je li ispunjen ovaj uvjet kako biste izbjegli naknadno razočaranje. Internetske prodavaonice moraju istaknuti registriranu/poštansku adresu u Republici Hrvatskoj.
Popis partnera koji sudjeluju u promociji:

Chipoteka
HG Spot
Instar centar
Links
Svijet medija

1.5. Svi Promotivni proizvodi moraju biti novi i originalni Canonovi proizvodi. Kupnjom polovnih, obnovljenih ili prerađenih proizvoda, proizvoda koji su krivotvoreni ili krše prava intelektualnog vlasništva tvrtki Canon grupe na bilo koji način (uključujući npr. i proizvode iz tzv. paralelnog ili "sivog" uvoza) ne stječete pravo na ovu promotivnu ponudu. Kako biste saznali više o paralelnim proizvodima, posjetite https://www.canon.hr/about_us/serial-number-checker.

2. UPUTE ZA SUDJELOVANJE

2.1. Za sudjelovanje u promotivnoj ponudi Sudionici moraju kupiti Promotivni proizvod kod ovlaštenih partnera u Republici Hrvatskoj tijekom Promotivnog razdoblja.
2.2. Promotivni trenutni povrat novca ostvaruje se kupnjom jednog od Promotivnih proizvoda. Iznos provjerite kod partnera koji sudjeluju u promociji.
2.3. Promotivni proizvodi su na raspolaganju dok traju zalihe. Tvrtka Canon neće biti odgovorna ako prodavatelji ne uspiju ispuniti narudžbe Promotivnih proizvoda tijekom Promotivnog razdoblja.
2.4. Moguće je napraviti samo jedan zahtjev po kupljenom Promotivnom proizvodu.
2.5. Ova se promocija ne smije provoditi s nikakvom drugom promocijom.

3. TRENUTNI POVRAT NOVCA

3.1. Sudionici će dobiti trenutni povrat novca.
3.2. Ako ste obveznici PDV-a u Republici Hrvatskoj i dobivate povrat novca, to može smanjiti oporezivu vrijednost vaše kupnje i stoga ćete možda morati u skladu s tim smanjiti ulazni PDV.

4. ORGANIZATOR

4.1. Organizator je Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Beč, Austrija. Zahtjeve NE ŠALJITE na ovu adresu.

5. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

5.1. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Canon neće snositi odgovornost ni za kakav gubitak, štetu ili povredu bilo koje vrste, bez obzira na način njenog nastanka, a koje pretrpi Sudionik u vezi s ovom Promocijom. Međutim, nijedna odredba u ovim pravilima neće imati učinak oslobađanja od ili ograničavanja odgovornosti tvrtke Canon za osobnu ozljedu ili smrt koja nastupi uslijed dokazane nemarnosti zaposlenika tvrtke Canon ili njenih predstavnika.
5.2. Canon zadržava pravo na otkazivanje, dopunjavanje i/ili izmjene ove Promocije u bilo kom trenutku bez nastajanja bilo kakve odgovornosti.
5.3. Canon pridržava pravo na revidiranje svih zahtjeva kako bi se osigurala sukladnost s ovim uvjetima i odredbama te pravo na zahtijevanje dodatnih informacija i popratnih dokumenata. Canon zadržava pravo na isključenje bilo kojeg zahtjeva ili Sudionika ako posumnja da se Promocija na bilo koji način zloupotrebljava. Odluka tvrtke Canon vezana za Promociju je konačna i Canon neće ulaziti ni u kakvu korespondenciju u vezi s njom.

6. ZAŠTITA I PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

6.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je Kontrolor podataka koji vodi sve osobne podatke koje dostavljaju Sudionici. Sve osobne podatke koji nam se šalju obrađivat će Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska u svrhu administriranja ove Promocije i, ako je moguće, u marketinške svrhe – u slučajevima kada Sudionici odaberu mogućnost primanja marketinške komunikacije od Canona. Pruženi osobni podaci čuvaju se na siguran način i mogu se prenijeti na siguran poslužitelj izvan EGP-a.

6.2. Osobni podaci prikupljeni od Sudionika podliježu Canonovim Pravilima o zaštiti podataka o kupcima http://www.canon.hr/privacy-policy/.

7. PRIMJENJIVI ZAKONI I NADLEŽNOST

Ovi uvjeti i odredbe i svi sporovi koji proizlaze iz njih ili u vezi s njima tumačit će se u skladu s austrijskim zakonima i podlijegat će neisključivoj jurisdikciji suda u Beču.

8. PROMOTIVNI PROIZVODI

Popis obuhvaćenih proizvoda

Proizvod
PIXMA G2470
PIXMA G3416
PIXMA G3420
PIXMA G3430
PIXMA MG2550S
PIXMA TS3450
PIXMA TS6350