Canon HF S100

HF S100

Tehnički podaci proizvoda

Saznajte više o modelu Canon HF S100, njegovim značajkama i mogućnostima.