Informacije o europskoj Uredbi o razvrstavanju, označivanju i pakiranju

Sukladnost EU propisima o kemikalijama

Ovdje možete pretražiti EU CLP (informacije o EU Uredbi o razvrstavanju, označivanju i pakiranju) za svoj proizvod.