Warranty_Page_Image

Odredbe servisa i popravka Profesionalnog servisnog centra tvrtke Canon

U slučaju da nam morate poslati svoj proizvod tvrtke Canon na servis ili popravak, primjenjivat će se sljedeće odredbe i uvjeti

ODREDBE SERVISA I POPRAVKA

Ovim uvjetima pružanja usluga servisa i popravka utvrđuju se posebne odredbe i uvjeti primjenjivi na pružanje bilo kakvih usluga servisa ili popravaka za proizvode tvrtke Canon („proizvodi”) profesionalnog servisnog centra (PSC) tvrtke Canon (UK) Ltd. Prije slanja bilo kakvog zahtjeva za servisiranje ili popravak PSC-u pažljivo pročitajte ove upute. Slanjem zahtjeva prihvaćate ove odredbe servisa i popravka.


1. INFORMACIJE O NAMA

Naš profesionalni servisni centar (PSC) tvrtke Canon (UK) Ltd („Canon“, „mi“, „nas“, „naš“) registriran je u Ujedinjenom Kraljevstvom pod brojem 01264300. Ured nam je registriran na adresi 5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Engleska, UB11 1ET. Naš porezni broj je GB523797128.


2. ZAHTJEV ZA SERVISOM I POPRAVCIMA TVRTKE CANON

2.1 Na naručivanje servisa ili popravka od tvrtke Canon i uspostavu ugovornog odnosa između vas i nas potrebno je izvršiti sljedeće korake:

 1. Slijedite korake iz poglavlja „Zatražite popravak“ ili „Zatražite servis“ putem našeg web-mjesta za podršku
 2. Narudžbu za servis ili popravak unesite u obrazac za servis ili popravak tvrtke Canon tako da pritisnete gumb „Pošalji“ na kraju postupka slanja zahtjeva. Vodit ćemo vas kroz postupak naručivanja kroz niz jednostavnih uputa na web-mjestu. Napominjemo da vaša narudžba za servis ili popravak ne predstavlja ugovor dok ju ne obradimo i ne prihvatimo. Zabilježite broj narudžbe i datum za buduće potrebe
 3. Po dolasku u naš profesionalni servisni centar dobit ćete potvrdu da smo zaprimili vaš proizvod (ili više njih)
 4. Nakon obrade vaše narudžbe i procjene vaših proizvoda, odmah ćemo nastaviti s vašim zahtjevom (podložno niže definiranim klauzulama) ili, ako je primjenjivo, zatražiti vaše dopuštenje za nastavak (u slučaju ponuda s procjenom vremena i troškova)
 5. Prihvaćanje narudžbe i zaključivanje ugovora za kupnju servisa i popravka događa se kada započnemo s traženim servis ili popravkom, osim ako vas nismo obavijestili da ne prihvaćamo vašu narudžbu. Pohranit ćemo odredbe vašeg ugovora, a vi ćete dobiti kopiju potvrde narudžbe.

2.2 Narudžbe možemo odbiti iz bilo kojeg od sljedećih razloga:

 1. Proizvodi za koje ste zatražili servis ili popravak više nisu podržani (npr. rezervni dijelovi više nisu dostupni).
 2. Ako je došlo do kršenja bilo koje od naših odredbi servisa i popravka ili drugih primjenjivih odredbi.
 3. Ako na vašem računu postoji nepodmireni dug (ako je primjenjivo).

2.3 U slučaju da tvrtka Canon zaprimi narudžbu za servis i popravak bez odgovarajućih (ili djelomičnih) informacija te vas tvrtka Canon ne može kontaktirati, ako nam se naknadno ne javite i ne preuzmete svoje proizvode, tvrtka Canon neće vam moći vratiti proizvode te zadržava pravo njihovog odbacivanja tri (3) mjeseca nakon primitka.


3. DOSTUPNOST SERVISA I POPRAVKA, OPISI I CIJENE

3.1 Ako servis ili popravak koji ste naručili iz bilo kojeg razloga nije dostupan ili je došlo do njegove nepotrebne odgode, o tome ćemo vas obavijestiti nakon primitka narudžbe, što je prije moguće.

3.2 Do odgode naručivanja servisa ili popravka može doći ako se ugovara izvan originalne države kupnje zbog potencijalno ograničene dostupnosti rezervnih dijelova ili lokalnih tehničkih razlika između modela.

3.3 Canon može popraviti ili zamijeniti proizvode tvrtke Canon novim ili prerađenim dijelovima ili proizvodima koji su ekvivalentni novim radnim značajkama i pouzdanosti. Canon može i zamijeniti proizvode ekvivalentnim modelima u slučaju kad se originalni proizvod prestao proizvoditi. Prerađeni dijelovi ili proizvodi upotrebljavat će se samo ako je to dopušteno zakonom države u kojoj se primjenjuje jamstvo.

3.4 Sve cijene prikazuju se u lokalnoj valuti našeg profesionalnog servisnog centra te uključuju PDV i sve naknade za dostavu, osim ako izričito nije navedeno drukčije. Cijena bilo kojeg servisa ili popravka može se povremeno mijenjati, ali promjene neće utjecati na narudžbu koju smo već prihvatili.

3.5 U pravilu provjeravamo cijene naših servisa i popravaka navedenih na našem web-mjestu u sklopu postupka rukovanja narudžbom tako da, ako je točna cijena servisa ili popravka manja od naše navedene cijene, naplatit ćemo vam manji iznos.

3.6 U mjeri u kojoj to dopušta primjenjivi zakon, nismo vam dužni pružiti servis ili popravak po netočnoj (nižoj) cijeni u slučaju očite pogreške u cijenama te ako ste mogli razumno prepoznati pogrešku u cijenama.


4. POPRAVCI U SKLOPU KOMERCIJALNOG JAMSTVA TVRTKE CANON

4.1 Osim zakonskih prava koja se primjenjuju na potrošače, za mnoge proizvode tvrtke Canon nudimo i Canonova dobrovoljna komercijalna jamstva od proizvođača. Ta jamstva podliježu punim odredbama i uvjetima. Ako je to primjenjivo, relevantne informacije o jamstvu priložene su uz proizvod ili se mogu pronaći putem našeg jamstvenog centra.

4.2 Popravci u sklopu jamstva provodit će se samo po primitku odgovarajuće dokumentacije potrebne za provjeru statusa jamstva, kako je navedeno u specifičnim odredbama i uvjetima komercijalnog jamstva tvrtke Canon koji se odnose na vaš proizvod.

4.3 Ako primimo narudžbu za popravak u jamstvenom roku, a utvrdimo kako je jamstvo nevažeće, obavijestit ćemo vas, ističući prirodu kvara, zajedno s fotografskim dokazima (ako je primjenjivo) te ćemo vam (ako je popravak moguć) ponuditi ponudu za servisiranje s fiksnom cijenom i/ili ponudu s procjenom vremena i troškova. Ako nakon toga odbijete ponudu za servisiranje s fiksnom cijenom ili ponudu s procjenom vremena i troškova, nećemo vam naplatiti naknadu zbog odustajanja.

4.4 Ako primimo narudžbu za popravak u jamstvenom roku, a utvrdimo kako je jamstvo nevažeće zbog očite štete ili nepropisne upotrebe, ako naknadno odbijete ponudu s procjenom vremena i troškova, nećemo vam naplatiti naknadu zbog odustajanja, ali mogli bismo vam naplatiti naknadu za povratnu dostavu.

4.5 Ako primimo narudžbu za popravak u jamstvenom roku, a nakon tehničke dijagnoze ne pronađemo kvar, vaš ćemo proizvod vratiti nepopravljen, ali mogli bismo vam naplatiti naknadu za povratnu dostavu.

4.6 Kod popravaka u sklopu jamstva, proizvod ćemo popraviti u skladu sa specifikacijama proizvođača.


5. JAMSTVA I ZAKONSKA PRAVA POTROŠAČA

Kad proizvod(e) kupite kao potrošač, imate i zakonska prava u okviru zakona Europske unije (EU) i/ili zakona države koja se odnose na prodaju robe koja je neispravna ili nije sukladna specifikacijama. Ta se prava (uključujući pravo na popravak, zamjenu ili povrat novčanih sredstava u određenim situacijama) primjenjuju na sve potrošače, no trajanje se razlikuje ovisno o državi kupnje. Ta se prava odnose na svu robu kupljenu od prodavatelja proizvoda, a navedena prava možete primijeniti protiv njih, bez obzira na to je li vaša roba pokrivena bilo kojim od komercijalnih jamstava tvrtke Canon. Na vaša zakonska prava ne utječe ništa u ovim odredbama ili na bilo koji drugi način. Ako želite iskoristiti svoja zakonska prava, obratite se prodavaču.

Dodatne informacije o pravima potrošača zatražite od lokalne savjetodavne službe za potrošače.


6. SERVISI FIKSNE CIJENE I POPRAVCI KOJI SE NAPLAĆUJU

6.1 Za mnoge proizvode tvrtke Canon nudimo asortiman servisa fiksne cijene i popravaka koji se naplaćuju (servisiranje s fiksnom cijenom, granicom za popravke ili procjenom vremena i troškova). Te ponude podliježu dodatnim posebnim odredbama i uvjetima utvrđenima klauzulama 7., 8., 9. i 10.

6.2 Nakon vaše narudžbe i tehničke dijagnoze kojom nije utvrđeno izuzeće, izvršit ćemo servise fiksne cijene i popravke koji se naplaćuju (samo servisi fiksne cijene i oni s granicom za popravke). U slučaju ponuda s procjenom vremena i troškova, popravci će se provesti tek nakon što prihvatite našu ponudu.

6.3 Svi servisi fiksne cijene koje vam ponudimo, uključujući rad, standardnu isporuku i PDV. Servisi fiksne cijene ne uključuju troškove za rezervne dijelove (osim ako je u rasponu primjene servisa navedeno drukčije).

6.4 Sve ponude popravaka koji se naplaćuju (servisiranje s fiksnom cijenom, granicom za popravke ili procjenom vremena i troškova) uključuju rezervne dijelove, rad, standardnu isporuku i PDV.

6.5 Kod popravaka koji se naplaćuju (servisiranje s fiksnom cijenom, granicom za popravke ili procjenom vremena i troškova) nastojat ćemo popravak izvršiti kako je navedeno. Međutim, zadržavamo pravo na poništenje ugovora ako naknadno utvrdimo da se popravak ne može dovršiti iz bilo kojeg razloga (npr. rezervni dijelovi više nisu dostupni), a u slučajevima kad je to potrebno, javit ćemo vam se i ponuditi vam alternativne opcije (ako je primjenjivo).

6.6 Ako primimo narudžbu za popravak koji se naplaćuje (servisiranje s fiksnom cijenom, granicom za popravke ili procjenom vremena i troškova), a nakon tehničke dijagnoze ne pronađemo kvar, vaš ćemo proizvod vratiti nepopravljen, ali mogli bismo vam naplatiti naknadu za povratnu dostavu.

6.7 Kod popravaka u koji se naplaćuju, proizvod ćemo popraviti u skladu sa specifikacijama proizvođača.

6.8 Na kvalitetu servisa i materijale koje tvrtka Canon rabi kod popravaka koji se naplaćuju (servisiranje s fiksnom cijenom, granicom za popravke ili procjenom vremena i troškova) dajemo jamstvo od šest (6) mjeseci od datuma popravka, pod uvjetom normalne upotrebe. Naša obveza u sklopu takvog jamstva na popravak kod servisiranja s granicom za popravke ili procjenom vremena i troškova ograničena je na popravak izvornih nedostataka, dok u slučaju servisiranja s fiksnom cijenom obuhvaća i električne/mehaničke kvarove.

6.9 Jamstvo na popravak ne vrijedi u slučaju popravaka u neovlaštenim servisnim centrima ili ako se oprema zloupotrebljava, zanemaruje, ošteti ili ako dođe do kvara zbog curenja baterije i oštećenja od tekućine.


7. SERVISI FIKSNE CIJENE

7.1 Za mnoge proizvode tvrtke Canon nudimo razne usluge održavanja. Kod svih ponuda usluga održavanja, opseg servisa (uključujući važne informacije) možete pronaći na našoj stranici Usluge održavanja, ali i slanjem narudžbe za uslugu održavanja, koja će nam poslužiti kao ovlaštenje za provođenje usluge održavanja bez ponude. Ako tijekom zatražene usluge održavanja utvrdimo kvar na vašem proizvodu, obratit ćemo vam se i zatražiti primjerak računa kako bismo potvrdili valjanost vašeg komercijalnog jamstva tvrtke Canon (ako ga još niste predočili) ili, ako vaš proizvod više nije pokriven komercijalnim jamstvom tvrtke Canon, kako bismo raspravili o mogućnostima servisiranja uz naplatu (servisiranje s fiksnom cijenom, granicom za popravke ili procjenom vremena i troškova).

7.2 Za mnoge proizvode tvrtke Canon nudimo razne usluge nadogradnje. Kod svake jedinstvene ponude usluge nadogradnje, opseg servisa (uključujući važne informacije) možete pronaći na našoj stranici Usluge nadogradnje, ali i slanjem narudžbe za uslugu nadogradnje, koja će nam poslužiti kao ovlaštenje za provođenje usluge nadogradnje bez ponude. Ako tijekom zatražene usluge nadogradnje utvrdimo kvar na vašem proizvodu, obratit ćemo vam se i zatražiti primjerak računa kako bismo potvrdili valjanost vašeg komercijalnog jamstva tvrtke Canon (ako ga još niste predočili) ili, ako vaš proizvod više nije pokriven komercijalnim jamstvom tvrtke Canon, kako bismo raspravili o mogućnostima servisiranja uz naplatu (servisiranje s fiksnom cijenom, granicom za popravke ili procjenom vremena i troškova).

7.3 Za odabrane proizvode tvrtke Canon nudimo asortiman brzih servisa. Kod svake jedinstvene ponude brzih servisa, opseg servisa (uključujući važne informacije) možete pronaći na našoj stranici Brzi servisi, ali i slanjem narudžbe za brzi servis, koja će nam poslužiti kao ovlaštenje za provođenje brzog servisa. Kao što je definirano opsegom servisa, ako ne možemo zadovoljiti definirani vremenski okvir, na vašu se narudžbu neće zaračunati dodatni troškovi.


8. SERVISIRANJE S FIKSNOM CIJENOM

8.1 Za mnoge proizvode tvrtke Canon nudimo servisiranje s fiksnom cijenom (FPR) koje se odnosi na nedostatke koji proizlaze iz sljedećega:

 1. Normalno trošenje i habanje
 2. Kvar komponenti u normalnim radnim uvjetima

8.2 Nakon vaše narudžbe i tehničke dijagnoze kojom nije utvrđeno izuzeće, izvršit ćemo servis fiksne cijene. U slučaju servisa fiksne cijene, ponudu ćemo povući ako ustanovimo kako je kvar uzrokovan bilo kojim drugim okolnostima, uključujući primjerice (između ostaloga):

 1. Nepravilna upotreba, oštećenja ili kvarovi uzrokovani nepravilnim skladištenjem, prekomjerna oštećenja uzrokovana udarcima ili tekućinom ili oštećenja stranim tvarima;
 2. Prekomjerna oštećenja uzrokovana nepravilnim ulaznom naponom;
 3. Neodgovarajuće pakiranje proizvoda pri njegovom vraćanju u PSC;
 4. Popravci, modifikacije i izmjene od strane servisera bez ovlaštenja tvrtke Canon

8.3 Ako primimo narudžbu za servisiranje fiksne cijene, a utvrdimo kako je ponuda nevažeća, obavijestit ćemo vas, ističući prirodu kvara, zajedno s fotografskim dokazima te ćemo vam (ako je popravak moguć) ponuditi ponudu za servisiranje s procjenom vremena i troškova. Ako odbijete tu ponudu za servisiranje s procjenom vremena i troškova, nećemo vam naplatiti naknadu zbog odustajanja, ali mogli bismo vam naplatiti naknadu za povratnu dostavu.

8.4 Ako vam ponudimo servisiranje fiksne cijene, ali takvu ponudu odbijete (ili nam ne odgovorite u roku od trideset (30) dana), proizvod ćemo vam vratiti nepopravljen i mogli bismo vam naplatiti naknadu za povratnu dostavu.


9. GRANICA ZA POPRAVAK

9.1 Za mnoge proizvode tvrtke Canon umjesto zahtjeva za servisiranje s procjenom vremena i troškova nudimo mogućnost postavljanja granice za popravak (tj. maksimalne naknade za popravak), pri čemu se primjenjuje minimalna vrijednost (najmanje 200 £, uključujući PDV).

9.2 Ako primimo narudžbu s određenom granicom na popravke, ona nam služi kao potvrda da možemo nastaviti sa servisiranjem, bez procjene troškova. Ako se servisiranje može izvršiti za trošak niži od navedene granice za popravke, naplatit ćemo vam niži iznos.

9.3 Ako primimo narudžbu s određenom granicom za popravke, ukoliko nakon tehničke dijagnoze utvrdimo kako će cijena popravka prekoračiti vašu granicu, dat ćemo vam ponudu za servisiranje s procjenom vremena i troškova te pričekati na vaše odobrenje prije nastavka rada. Ako odbijete tu ponudu za servisiranje s procjenom vremena i troškova, nećemo vam naplatiti naknadu zbog odustajanja, ali mogli bismo vam naplatiti naknadu za povratnu dostavu.


10. PONUDA ZA SERVISIRANJE S PROCJENOM VREMENA I TROŠKOVA

10.1 Za mnoge proizvode tvrtke Canon nudimo ponudu za servisiranje s procjenom vremena i troškova. Nakon vaše narudžbe napravit ćemo tehničku dijagnozu i dat ćemo vam ponudu s pojedinostima o očekivanim troškovima servisiranja proizvoda. Zadržavamo pravo na revidiranje ponude, ako je potrebno (tj. ako se utvrde dodatne štete/kvarovi koji nisu prijavljeni).

10.2Servisiranje s procjenom vremena i troškova podložno je dopuštenom odstupanju od deset (10) posto (%) nakon izračuna konačnih troškova servisiranja. Ako konačni troškovi servisiranja prekorače dopušteno odstupanje, obratit ćemo vam se i raspraviti s vama i/ili poslati vam ažuriranu ponudu za servisiranje s procjenom vremena i troškova i pričekati na vaše odobrenje za nastavak.

10.3 Naša ponuda za servisiranje s procjenom vremena i troškova vrijedi trideset (30) dana nakon datuma izdavanja ponude.

10.4 Nakon što primimo narudžbu za ponudu za servisiranje s procjenom vremena i troškova, nakon primitka ponude nećete se moći vratiti na ponudu za servisiranje s fiksnom cijenom (ako je jedna dostupna po nižoj cijeni).

10.5 Ako vam ponudimo ponudu za servisiranje s procjenom vremena i troškova i vi ju odbijete, zaračunat ćemo vam naknadu zbog odustajanja u iznosu od 30,80 £, uključujući PDV, koja će pokriti nastale troškove (npr. ispitivanje i ponovno sastavljanje proizvoda). Vaše ćemo proizvode nastojati vratiti vaše proizvode u stanje u kojemu su bili kad smo ih primili, pri čemu nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu uslijed nemogućnosti da to učinimo. Naknada zbog odustajanja utvrdit će se na sljedeći način:

 1. (i) ako ponuda s procjenom vremena i troškova obuhvaća više proizvoda (npr. fotoaparat i objektiv) i ako odbijete cjelokupnu ponudu, naplatit ćemo vam samo jednu naknadu zbog odustajanja (prema odredbi iz Klauzule 10.5.)
 2. (ii) ako ponuda s procjenom vremena i troškova obuhvaća više proizvoda (npr. fotoaparat i objektiv), a vi je djelomično odbijete (odbijete ponudu za jedan (1) proizvod), nećemo vam naplatiti naknadu zbog odustajanja.

10.6 Ako vam ponudimo servisiranje s procjenom vremena i troškova, ali takvu ponudu odbijete (ili nam ne odgovorite u roku od trideset (30) dana), proizvod ćemo vam vratiti nepopravljen, naplatit ćemo vam naknadu zbog odustajanja (ako je primjenjivo) i mogli bismo vam naplatiti naknadu za povratnu dostavu.

10.7 Ako vam ponudimo servisiranje s procjenom vremena i troškova, ali ponudu odbijte i od nas zatražite da proizvod bacimo, bacit ćemo vaš proizvod i nećemo vam naplatiti naknadu zbog odustajanja niti naknadu za povratnu dostavu.


11. PLAĆANJE

11.1 Nakon dovršetka zahtjeva za servisiranje ili popravak, obavijestit ćemo vas da o potrebi plaćanja prije slanja ili nakon preuzimanja (ako je primjenjivo), osim ako kod nas imate račun i pisanim smo se dogovorili o alternativnom načinu plaćanja.

11.2 Prihvaćamo plaćanje putem portala tvrtke Canon za servisiranje i popravak ili bankovnim transferom u Deutsche Bank AG ili pak putem bankovnog čega naslovljenog na Canon (UK) Ltd. Alternativno, u slučaju preuzimanja s naše lokacije, prihvaćamo plaćanje gotovinom, bankovnom karticom (Visa ili Mastercard) ili čekom (uz predstavljanje osobne iskaznice).

11.3 Za korisnike s računom, plaćanje se mora izvršiti unutar definiranog razdoblja (tj. unutar trideset (30) dana od datuma računa) koje smo dogovorili u pisanom obliku. U slučaju zakašnjele uplate, imamo pravo zaračunati naknadu za kamate i/ili fiksnu naknadu za naknadu za troškove povrata, prema dogovoru s vama. Osim toga, zadržavamo pravo na potraživanja za štete proizišle iz kašnjenja ili izostanka plaćanja.

11.4 Nakon što vam pošaljemo obavijest sa zahtjevom za plaćanje, ako uplatu ne izvršite u roku od tri (3) mjeseca od njezinog primitka, imamo pravo prodati proizvod(e) kako bismo namirili generirane troškove.


12. PRAVO NA ZADRŽAVANJE, NADOKNADU I DODJELU

12.1 Isključujemo mogućnost prava na zadržavanje koja bi proizlazila iz istog pravnog odnosa, ali ne i istog ugovornog odnosa.

12.2 Isključujemo mogućnost na nadoknadu s obzirom na bilo kakve vaše protutužbe (kao našeg ugovornog partnera) ako su te protutužbe pravno neutemeljene ili neosporavane.

12.3 Svoja potraživanja ne možete prenositi trećim stranama bez pisanog pristanka tvrtke Canon


13. VAŠI PODACI

13.1 Vaše podatke obrađujemo u skladu s našim Pravilima privatnosti za korisnike ili Pravilima privatnosti za tvrtke.

13.2 Poduzet ćemo razumne korake kako bismo zaštitili pojedinosti vašeg zahtjeva i plaćanja (ako je primjenjivo). Međutim, napominjemo kako nas nećete moći smatrati odgovornima za bilo kakav gubitak koji biste mogli pretrpjeti ako treća strana koja nije naš partner ostvari neovlašten pristup bilo kojim podacima koje ustupite tijekom pristupa ili zahtjeva za servis i popravke putem web-mjesta, ako on nije uzrokovan nemarom s naše strane.


14. NAŠA ODGOVORNOST PREMA VAMA

14.1 Nastojat ćemo osigurati sigurnost vaših proizvoda dok su u našem posjedu. Međutim, unatoč svim naporima za vraćanje vašeg proizvoda i svih medijskih sadržaja ili dodatne opreme, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost niti platiti naknadu za gubitak bilo kojeg medija za snimanje.

14.2 Nećete nas moći smatrati odgovornim za bilo kakve štete ili gubitke uzrokovane dostavljanjem proizvoda na servis ili popravak ili tijekom povratnog dostavljanja nakon dovršenog servisiranja ili popravka, osim ako one nisu uzrokovane našim dokazanim nemarom. U slučaju oštećenja ili gubitka, odgovornost će snositi dostavna služba. Odričemo se svake odgovornosti za bilo kakve neizravne ili posljedične gubitke, štete ili troškove.

14.3 Nakon primitka proizvoda poslije servisa ili popravka, morate provjeriti jesu li svi predmeti vraćeni i potvrditi stanje proizvoda. Ako nas odmah ne obavijestite o eventualnim problemima, smatrat ćemo kako ste dobili proizvode ili artikle te kako su u dobrom stanju.

14.4 Maksimalan iznos za gubitke ili štete za koje ćemo biti odgovorni pod ovim odredbama servisa i popravka ograničen je na zamjensku vrijednost proizvoda koji prenosi naša dostavna služba (u slučaju oštećenja ili gubitka) i cijene koju ste nam platili za servisiranje i popravak (ako je primjenjivo) predmetnog proizvoda.

14.5 Ni na koji način ne možemo isključiti ili ograničiti našu odgovornost za: (a) smrt ili ozljede uzrokovane našim nemarom; (b) prevaru ili lažno predstavljanje i teški nemar; (c) bilo kakvo kršenje zakonskih odredbi; svoju odgovornost isključujemo i ograničavamo isključivo u onoj mjeri u kojoj to dopušta primjenjivi zakon.

Ničime iz ove klauzule ili drugih dijelova ovih odredbi servisa i popravka ne ograničavamo niti odričemo vaša zakonska prava. Informacije o pravima potrošača zatražite od lokalne savjetodavne službe za potrošače.


15. DOGAĐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE

Nećemo snositi odgovornost za bilo kakav izostanak djelovanja ili odgodu izvršavanja bilo koje od naših obveza u sklopu ovih odredbi servisa i popravka koja nam se ne može pripisati pod ovim odredbama servisa i popravka, drugim primjenjivim odredbama i uvjetima ili primjenjivim zakonom, uključujući između ostaloga i događaje izvan naše razumne kontrole kao što su viša sila, požari, poplave, ekstremni vremenski uvjeti, eksplozije, ratovi (bilo da su proglašeni ili ne), teroristički činovi, industrijski sporovi (bez obzira na to uključuju li naše zaposlenike) ili postupci lokalne ili središnje vlasti ili bilo koje druge nadležne vlasti, kao i druge događaje do kojih je došlo uslijed više sile u skladu s primjenjivim zakonom.


16. RJEŠAVANJE SPOROVA

16.1 Ako uočite nešto sporno u vezi s našim ugovorom s vama, obratite nam se putem e-pošte na support@cuk.canon.co.uk kako bismo spor pokušali razriješiti. Možete nam i pisati na adresu: Canon (UK) Ltd, Professional Service Centre, Unit 160 Centennial Park, Centennial Avenue, Elstree, Hertfordshire, WD6 3SG .

16.2 Ako mi uočimo nešto sporno u vezi s našim ugovorom, također ćemo vam se nastojati izravno javiti kako bismo pokušali riješiti problem. Upotrijebit ćemo podatke za kontakt koje nam ustupili u sklopu vaše narudžbe ili iz povezanog računa koji ste registrirali kod nas.

16.3 U malo vjerojatnom slučaju da spor ne možemo razriješiti, dogovorit ćemo se o učinkovitom načinu neovisnog rješavanja spora. To ni na kakav način ne utječe na vaše pravo da spor predočite relevantnoj lokalnoj organizaciji za zaštitu potrošača i/ili pokrenete ga na odgovarajućem sudu.


17. NOVOSTI I IZMJENE OVIH ODREDBI SERVISA I POPRAVKA

17.1 Ove odredbe i uvjete s vremena na vrijeme možemo mijenjati ili ažurirati.

17.2 Trenutačna verzija odredbi i uvjeta servisa i popravka koja je prikazana i dostupna na našem web-mjestu u vrijeme podnošenja zahtjeva za servis i popravak bit će verzija koja se odnosi na ugovor između nas.


18. PRIMJENJIVI ZAKON I NADLEŽNOST

18.1 Ove odredbe servisa i popravka reguliraju engleski zakoni. To znači da će ugovor o kupnji servisa ili popravaka sklopljen s nama i svaki spor ili zahtjev koji proizlazi iz njega ili povezan s njim regulirati engleski zakoni. Ako ugovor sklapate kao potrošač, gore navedeno regulirat će zakoni države vašeg prebivališta.

18.2 Obje strane slažu se kako će krajnju nadležnost imati sudovi Engleske i Walesa. Ako ugovor sklapate kao potrošač, postupak imate pravo voditi pred sudom u državi svog prebivališta, ako je to primjenjivo.


19. DRUGE ODREDBE

19.1 Ovim odredbama servisa i popravka utvrđuju se pisane odredbe vašeg ugovora s nama za kupnju servisa ili popravaka. Ako se ustanovi da je bilo koji odlomak ili dio ovih odredbi usluge i popravka nezakonit, nevaljan ili neprimjenjiv, to neće utjecati na bilo koji drugi dio uvjeta usluge i popravka koji će ostati na snazi te će se i dalje primjenjivati na naš ugovor.

19.2 Bilo kakav ugovor sklopljen između nas sklopljen je isključivo između vas i nas. Nijedna treća strana neće imati nikakva prava na provođenje bilo koje od svojih odredbi.

19.3 Naša prava i obveze u sklopu našeg ugovora s vama možemo prenijeti ili prepustiti drugoj organizaciji. Ako do toga dođe, o tome ćemo vas obavijestiti ako to primjenjivi zakon od nas zahtijeva, ali to neće utjecati na vaša prava ili naše obveze u skladu s ugovorom.


20. OBRATITE NAM SE

Ako imate pitanja ili upita o portalu tvrtke Canon za servisiranje i popravak ili o kupnji servisa ili popravaka, pošaljite nam e-poruku na support@cuk.canon.co.uk ili nazovite naš tim službe za korisnike na + 44 (0) 20 7660 3510. Naša služba za korisnike stoji vam na raspolaganju.


DATUM AŽURIRANJA ODREDBI: 11. travnja 2024

You might also need...