Canon Premium Fine Art Rough Paper
Tehnički podaci

Veličina

A4/LTR/A3/A3+/A2/17 x 22

Osnovna težina/debljina

320 (g/m₂) / 540 (µm)

Detaljni tehnički podaci

Specifikacije proizvoda

Naziv proizvoda

Premium Fine Art Rough

Broj modela

FA-RG1

Jedinica po pakovanju

25 listova

Vrijeme pokretanja

Svibanj 2020.