PR Contacts

Kontaktne informacije odjela za odnose s javnošću tvrtke Canon Netherlands

Kontakt za upite medija:

Korporacijska pitanja – kontakt odjela za odnose s javnošću

Kontakt: Marieke van der Made

Telefon: +31 (0)73 - 68 15 232

E-pošta: M.van.der.Made@canon.nl


Poslovna rješenja – kontakt odjela za odnose s javnošću

Kontakt: Marieke van der Made

Telefon: +31 (0)73 - 68 15 232

E-pošta: m.van.der.made@canon.nl


Potrošački proizvodi – kontakt odjela za odnose s javnošću

Kontakt: Judith Snel

Telefon: +31 (0)20 714 9210

E-pošta: J.Snel@canon.nl