PR Contacts

Kontaktne informacije odjela za odnose s javnošću tvrtke Canon Finland

Kontakt za upite medija:

Korporacijska pitanja – kontakt odjela za odnose s javnošću

Kontakt: Teija Tamminen-Saremaa

Telefon: +358 (0)10 544 4609

E-pošta: teija.tamminen-sareema@canon.fi


Poslovna rješenja – kontakt odjela za odnose s javnošću

Kontakt: Irma Majander

Telefon: +358 (0) 10 544 4548

E-pošta: irma.majander@canon.fi


Potrošački proizvodi – kontakt odjela za odnose s javnošću

Kontakt: Valpuri Mäkinen

Telefon: +358 (0) 10 544 4639

E-pošta: valpuri.makinen@canon.fi