Uvjeti i odredbe promotivne akcije "Povratak na fakultet"

1. PROMOTIVNI PROIZVODI, PROMOTIVNO RAZDOBLJE I SUDIONICI
1.1. Ova promotivna ponuda vrijedi samo za kupnje nekog od proizvoda s popisa u nastavku/prilogu ("Promotivni proizvodi") u Hrvatskoj kod ovlaštenog partnera u razdoblju od 2.10.2023. do uključno 31.10.2023. ("Promotivno razdoblje").
1.2. Svi Sudionici moraju biti stariji od 18 godina.
1.3. Smatramo da svi Sudionici pristaju da ovi Uvjeti i odredbe budu za njih obvezujući.
1.4. Svi proizvodi moraju se kupiti kod prodavača u Hrvatskoj i prodavačima ih je morao dobaviti Canon CEE GmbH ("Canon"). Molimo da kod prodavača provjerite je li ispunjen ovaj uvjet kako biste izbjegli naknadno razočaranje. Internetske prodavaonice moraju istaknuti registriranu/poštansku adresu u Republici Hrvatskoj.
1.5. Svi Promotivni proizvodi moraju biti novi i originalni Canonovi proizvodi. Kupnjom polovnih, obnovljenih ili prerađenih proizvoda, proizvoda koji su krivotvoreni ili krše prava intelektualnog vlasništva tvrtki Canon grupe na bilo koji način (uključujući npr. i proizvode iz tzv. paralelnog ili "sivog" uvoza) ne stječete pravo na ovu promotivnu ponudu.
Popis partnera koji sudjeluju u promociji:
Instar centar
Links
Svijet medija

2. UPUTE ZA SUDJELOVANJE
2.1. Za sudjelovanje u promotivnoj ponudi Sudionici moraju kupiti Promotivni proizvod kod ovlaštenih partnera u Republici Hrvatskoj tijekom Promotivnog razdoblja.
2.2. Samo studenti mogu dobiti poklon dodatne vrijednosti. Pravo se ostvaruje pokazivanjem važeće studentske iskaznice.
2.3. Promotivni poklon ostvaruje se kupnjom jednog od Promotivnih proizvoda.
2.4. Promotivni proizvodi su na raspolaganju dok traju zalihe. Tvrtka Canon neće biti odgovorna ako prodavatelji ne uspiju ispuniti narudžbe Promotivnih proizvoda tijekom Promotivnog razdoblja.
2.5. Moguće je napraviti samo jedan zahtjev po kupljenom Promotivnom proizvodu.
2.6. Ova se promocija ne smije provoditi s nikakvom drugom promocijom.

3. DODANA VRIJEDNOST
3.1. Sudionici će dobiti dodanu vrijednost (poklon) za kupnju Promotivnih proizvoda.

4. IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI
4.1. Promotivna izjava "dobijte do godišnje zalihe spremnika tinte" podrazumijeva ispisivanje 6000 stranica crno-bijelo i 7000 stranica u boji. To je jednako jednom kompletu besplatnih tinti.
Promotivni proizvod Dodana vrijednost
PIXMA G3416 1x GI-490 PGBK
1x GI-490 C
1x GI-490 M
1x GI-490 Y
5. ORGANIZATOR
5.1. Organizator je Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Beč, Austrija. Zahtjeve NE ŠALJITE na ovu adresu.

6. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
6.1. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Canon neće snositi odgovornost ni za kakav gubitak, štetu ili povredu bilo koje vrste, bez obzira na način njenog nastanka, a koje pretrpi Sudionik u vezi s ovom Promocijom. Međutim, nijedna odredba u ovim pravilima neće imati učinak oslobađanja od ili ograničavanja odgovornosti tvrtke Canon za osobnu ozljedu ili smrt koja nastupi uslijed dokazane nemarnosti zaposlenika tvrtke Canon ili njenih predstavnika.
6.2. Canon zadržava pravo na otkazivanje, dopunjavanje i/ili izmjene ove Promocije u bilo kom trenutku bez nastajanja bilo kakve odgovornosti.
6.3. Canon pridržava pravo na revidiranje svih zahtjeva kako bi se osigurala sukladnost s ovim uvjetima i odredbama te pravo na zahtijevanje dodatnih informacija i popratnih dokumenata. Canon zadržava pravo na isključenje bilo kojeg zahtjeva ili Sudionika ako posumnja da se Promocija na bilo koji način zloupotrebljava. Odluka tvrtke Canon vezana za Promociju je konačna i Canon neće ulaziti ni u kakvu korespondenciju u vezi s njom.

7. PRIMJENJIVI ZAKONI I NADLEŽNOST
Ovi uvjeti i odredbe i svi sporovi koji proizlaze iz njih ili u vezi s njima tumačit će se u skladu s austrijskim zakonima i podlijegat će neisključivoj jurisdikciji suda u Beču.

Popis obuhvaćenih proizvoda
Proizvod
PIXMA G3416