Odredbe i uvjeti upotrebe logotipova tvrtke Canon

Pročitajte ovaj dokument prije nego što pristupite logotipu tvrtke Canon, logotipovima proizvoda ili logotipovima koji se mogu preuzeti s ovog web-mjesta ("logotipovi tvrtke Canon"). Pristupanjem logotipovima tvrtke Canon prihvaćate sljedeće odredbe i uvjete. Tvrtka Canon mogla bi s vremena na vrijeme ažurirati ove odredbe i uvjete te objaviti ažurirane uvjete i odredbe, bez prethodne obavijesti.

Prihvaćanje
Ove su odredbe i uvjeti na snazi između vas i tvrtke Canon Europa N.V., koja je registrirana na adresi 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, Nizozemska ("Canon"), a tiču se upotrebe logotipova tvrtke Canon koje možete preuzeti s našeg web-mjesta.

Upotreba
Tvrtka Canon daje vam ovlaštenja (kao pojedincu ili tvrtki), kao novinaru, novinarskoj ekipi ili članu novinarske ekipe, za preuzimanje i upotrebu logotipova tvrtke Canon u Europi, na Bliskom istoku i u Africi i na internetu, isključivo u novinarske svrhe, što uključuje sljedeće medije:

a) tiskane medije (uključujući i naslovnice časopisa)
b) televiziju
c) internetske medije
d) novine

  • Unutar raspona dopuštene upotrebe, logotipove tvrtke Canon ne smijete mijenjati niti modificirati na bilo koji način. Logotipovi tvrtke Canon uvijek moraju biti istaknuti konzistentno i u skladu s navedenim smjernicama

  • Logotipove tvrtke Canon ne smijete upotrebljavati u komercijalne svrhe, uključujući, bez ograničenja, promotivne ponude, materijale na prodajnim mjestima, postere, oglasne ploče ili druge komercijalne aktivnosti

  • Logotipove tvrtke Canon ne smijete upotrebljavati na način kojim biste umanjili njihovu vrijednost, tvrtku Canon ili njenog partnera doveli na zao glas ili pogrešno predstavljali odnos između vas, vaše tvrtke, tvrtke Canon i/ili grupacije Canon. Ako u tvrtki Canon prema vlastitom nahođenju zaključimo da se neki od logotipova tvrtke Canon upotrebljava na takav način, odmah ćemo vam zabraniti upotrebu logotipova tvrtke Canon na takav način

Prihvaćate i slažete se s tim da nemate niti polažete nikakva prava na logotipove tvrtke Canon osim onih izričito navedenih u ovim odredbama i uvjetima te da su sva povezana prava na logotipove tvrtke Canon u isključivom vlasništvu tvrtke i/ili grupacije Canon. Nadalje, prihvaćate i slažete se s tim da se ništa iz ovih odredbi i uvjeta ne smatra dodjelom prava na logotipove tvrtke Canon ili autorskih prava, prava na trgovačke marke ili industrijski dizajn tvrtke ili grupacije Canon, izuzev ograničenih prava dodijeljenih ovim odredbama i uvjetima. Tvrtka Canon, kao i sve tvrtke članice grupacije Canon i njihovi službenici, direktori, zaposlenici, dioničari ili njihovi agenti, odriču se, do maksimalne mjere koju zakon dopušta, ukupne odgovornosti za sav i svakovrsni gubitak ili oštećenja koje ste pretrpjeli vi ili treća strana, (uključujući, bez ograničenja, sve izravne, neizravne, kažnjive ili posljedične gubitke ili oštećenja, bilo kakav gubitak u prihodima, dobiti, dobrom glasu, podacima, ugovorima, novcu ili druge gubitke i oštećenja), a koji bi na bilo koji način proizlazili iz preuzimanja i/ili upotrebe, nemogućnosti preuzimanja i/ili upotrebe logotipova tvrtke Canon ili bili u vezi s njima. To neće utjecati na vaša zakonska prava ili obveze, oštećenja ili pravne lijekove koji se ne mogu izuzeti sukladno primjenjivom zakonu.

Prekid
Tvrtka Canon zadržava pravo na trenutnu zabranu upotrebe logotipova tvrtke Canon ako se ne budete ponašali u skladu s odredbama i uvjetima ili iz nekog drugog razloga. Ako dobijete takav zahtjev, odmah ćete prestati upotrebljavati logotipove tvrtke Canon i uništiti sve neobjavljene primjerke logotipova tvrtke Canon.

Općenito
Za formulaciju, valjanost i provođenje ovih odredbi i uvjeta nadležno je nizozemsko zakonodavstvo, a tvrtka Canon i vi prihvaćate da ste podložni neekskluzivnoj nadležnosti sudova u Amsterdamu.

Ako tvrtka Canon ne uspije izvršiti ili provesti neko od prava ili propisa iz ovih odredbi i uvjeta, to ne znači da se tog prava ili propisa odriče i to neće utjecati na pravo izvršavanja ili provođenja takvog prava u budućnosti.

Ako sud ili nadležno zakonodavstvo neki od propisa iz ovih odredbi i uvjeta proglasi nevažećim, strane prihvaćaju da to neće utjecati na valjanost ili mogućnost provođenja drugih odredbi ili prava koja će se i dalje nastaviti provoditi u punoj mjeri, izuzev tog nevažećeg ili neprovedivog propisa ili njegovog dijela.

Ako imate pitanja, obratite se svom lokalnom odjelu za odnose s javnošću tvrtke Canon.