WATTER CHALLENGE TVRTKE CANON ODREDBE I UVJETI

1. PROMOTOR I SUDIONICI

1.1. Organizator je tvrtka Canon CEE GmbH, registrirana na adresi Oberlaaer Straße 233, 1100 Beč, Austrija ("Canon"). Zahtjeve NE ŠALJITE na ovu adresu. Svaka tvrtka, bilo koja podružnica, partnerstvo ili drugi subjekt koji je s vremena na vrijeme pod kontrolom ili je pod zajedničkom kontrolom tvrtke Canon dalje će se u tekstu zvati "Canonova partnerska tvrtka", a tvrtka Canon i Canonova partnerska tvrtka zajedno će se zvati "grupa Canon".

1.2. Svi uključeni ("Sudionici") moraju biti amaterski fotografi, koji su stanovnici:
Grupa 1: Rumunjske, Bugarske, Izraela
Grupa 2: Hrvatske, Grčke, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine
Grupa 3: Uzbekistana, Azerbajdžana, Gruzije, Moldavije, Armenije, Cipra, Malte
u dobi od 18 ili više godina.

1.3. Profesionalni fotografi ili oni koji zarađuju više od 20 % godišnjeg prihoda od fotografija te zaposlenici grupe Canon, njihove obitelji, agenti i druge strane izravno uključene u ovo natjecanje i sponzorstvo nemaju pravo na prijavu.

1.4. Nakon što se prijave za natjecanje, smatra se da su svi sudionici prihvatili da ih obvezuju ovi uvjeti i odredbe, osim u slučaju da ih se pisanim putem obavijesti suprotno.

2. NATJECANJE

2.1. Razdoblje promocije: Prijavite se između 00:01 po srednjoeuropskom vremenu 1. studena 2022. i 23:59 12. prosinca 2022.

2.2. Posjetite canon.hr/water-challenge i ispunite online obrazac kako biste naveli svoje podatke (ime, e-adresu, zemlju prebivališta) i popunili anketu. Zatim učitajte fotografiju koju prijavljujete za natjecanje i koja ispunjava kriterije navedene u klauzuli 3 u nastavku.

2.3. Kupnja nije potrebna. Prijava za natjecanje je besplatna, a fotografije ne moraju biti snimljene uređajem tvrtke Canon.

2.4. Za prijavu su potrebni pristup internetu i valjana adresa e-pošte.

2.5. Dozvoljena je najviše jedna (1) prijava po osobi tijekom Promotivnog razdoblja.

2.6. Nepotpune, nevažeće ili neprikladne prijave ili prijave primljene nakon datuma završetka 12. prosinca 2022. godine u 23:59 po srednjoeuropskom vremenu neće biti prihvatljive za objavljivanje ili bilo kakvu nagradu.

2.7. Slanjem prijave, svaki Sudionik ovim putem grupi Canon daje neopozivu, globalnu, naknada oslobođenu i besplatnu licencu, koja se može podlicencirati, za objavljivanje, ponovno objavljivanje, prikaz i upotrebu njihove fotografije za sve svrhe povezane s ovim natjecanjem, uključujući, ali bez ograničenja, prikaz na web-mjestima grupe Canon, računima i/ili kanalima društvenih mreža grupe Canon, svim drugim web-mjestima grupe Canon ili njezinih agenata/ugovarateljima te u marketinškim materijalima (uključujući i izlaganje na izložbama) koji se odnose na ovo natjecanje, do godinu dana nakon završetka natjecanja. Osim toga, svaki Sudionik grupi Canon i njezinim agentima/ugovarateljima daje pravo na moderiranje, modificiranje ili uklanjanje bilo koje fotografije ako se smatra neodgovarajućom, u cijelosti ili djelomično, za prikaz na web-mjestu natjecanja ili u bilo kojim materijalima koji se odnose na natjecanje. Ovim putem, Sudionici natjecanja također se slažu da će biti identificirani i/ili navedeni kao fotografi ili kreatori fotografije koju su prijavili.

3. KRITERIJI FOTOGRAFIJE

3.1. Poslana fotografija mora zadovoljavati sljedeće kriterije:
a) Odrazite izazov "Zadivite vodom", što označava snimanje vode u bilo kojem obliku, sa ili bez osoba u kadru. To se može dogoditi u tren oka, može biti trenutak nabijen emocijama ili smireni prikaz vode u prirodi. Radi se o dijeljenju priče vezane uz vodu.
b) Kreativnost – je li vaša fotografija svježa i originalna?
c) Utjecaj – koje emocije ili reakcije poslana fotografija izaziva. Je li poslana fotografija zabavna, emotivna ili potiče na razmišljanje?
d) Snaga kompozicije – je li fotografija snimljena na način koji joj daje značenje i perspektivu?

3.2. Veličina fotografije treba biti 150 dpi, 2000 piksela najduljom stranom. Sudionici ne smiju prenositi fotografije koje su ranije osvojile nagradu u okviru promocije koju je vodio Organizator ili bilo koji drugi subjekt.

3.3 Poslana fotografija ne smije biti podvrgnuta uređivanju ili manipulaciji u većoj mjeri: npr. mora biti bez dodavanja ili uklanjanja predmeta iz kadra, bez kombiniranja više fotografija u jednu i bez vodenih žigova (za više pojedinosti pogledajte članak 4.2 vi). Imajte na umu da ovaj popis primjera nije sveobuhvatan.

4. ZAHTJEVI NATJECANJA

4.1. Fotografija mora biti originalna i snimljena od strane Sudionika.

4.2. Fotografija koju je Sudionik poslao ne smije sadržavati:
i) prepoznatljive osobe, osim ako Sudionik može dokazati da su te osobe dobile sve potrebne dozvole u pisanom obliku za slanje, korištenje i objavljivanje fotografije od strane grupe Canon u skladu s člankom 2.7 ovih Uvjeta i odredbi (napominjemo da je Sudionik odgovoran za to da se zatraži odgovarajuće dopuštenje i da se obrasci za izdavanje na zadovoljavajući način popune); ili
ii) umjetnička djela, osim ako Sudionik može dokazati dobivanje dozvole da ih grupa Canon može upotrebljavati i objavljivati u skladu s člankom 2.7 ovih Uvjeta i odredbi ili
iii) logotipe ili nazive robnih marki, osim ako Sudionik može dokazati dobivanje dozvole da ih grupa Canon može upotrebljavati i objavljivati u skladu s člankom 2.7 ovih Uvjeta i odredbi; ili
iv) scene koje su uvredljive, opscene, seksualne, pogrdne, klevetničke, nasilne, uvredljive, uznemirujuće, prijeteće, neprihvatljive u odnosu na rasu, vezane uz religiju, podrijetlo ili spol, ili koje bi mogle negativno utjecati na ime, ugled ili dobru volju grupe Canon ili bilo kojeg partnera robne marke ili koje su na drugi način neprikladne za objavu; ili
v) sve što bi moglo kršiti prava bilo koje treće strane, uključujući intelektualno vlasništvo, moralna ili prava na privatnost, ili se odnositi na bilo koju marku treće strane ili upućivati na bilo koje nazive, logotipe i/ili zaštitne znakove treće strane; ili
vi) bilo koji vodeni žig, obavijest o autorskim pravima ili bilo koje druge informacije koje mogu identificirati Sudionika (napomena, dopuštena je obavijest o autorskim pravima ugrađena u metapodatke fotografije). Kako bi postupak ocjenjivanja ostao što je moguće pravedniji, žiri ne smije vidjeti imena Sudionika tijekom ocjenjivanja. Svaka prijavljena fotografija koja sadrži ime Sudionika, bilo koji vodeni žig, obavijest o autorskim pravima ili bilo koju drugu informaciju kojom se može identificirati Sudionika bit će diskvalificirana i neće se predstaviti žiriju.

4.3. Također prihvaćate da vas Canon kontaktira u svrhe administracije natjecanja ili u slučaju da grupa Canon želi razgovarati o bilo kojoj drugoj upotrebi fotografije poslane za natjecanje.

5. JAMSTVA

Slanjem svoje prijave, Sudionik jamči sljedeće:

5.1. Sudionik je jedini autor fotografije;

5.2. Sudionik je vlasnik vlasničkih prava na fotografiji;

5.3. fotografija i bilo koji element koji se pojavljuje na njoj ne krše nikakva prava (uključujući intelektualno vlasništvo, moralna ili prava privatnosti) bilo koje treće strane;

5.4. u slučaju da se na fotografiji prikazuju osobe ili njihove slike, Sudionik je dobio pisano dopuštenje od tih osoba za upotrebu njihovih slika od strane grupe Canon, kao što je opisano u ovim Uvjetima i odredbama; i

5.5. u slučaju da je fotografija snimljena u drugoj državi, a ne u državi prebivališta Sudionika, Sudionik je poštovao zakon te države, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koje zakonske zahtjeve u vezi s intelektualnim vlasništvom, moralom, privatnošću i imovinom.

Canon jamči sljedeće:

5.6. Djelovat će u okviru prava koje daju ovi Uvjeti i odredbe i/ili sukladno njima.

6. NAGRADA

6.1. Pobjednik u svakoj grupi zemalja (pogledajte klauzulu 1.2.) osvojit će Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm 4.5/6 .3 IS STM komplet u vrijednosti od 1.099 €.
Osim toga, glavni pobjednik kao što je gore definirano i dva (2) drugoplasirana iz svake grupe zemalja dobit će priliku sudjelovati u offline fotoradionici tvrtke Canon uz mentorstvo Canonova ambasadora Lorenza Holdera koja će se održati u veljači/ožujku 2023. tijekom dvodnevnog putovanja u Istanbul u Turskoj.

6.2. Canon će obavijestiti pobjednike putem e-adresa navedenih u prijavi u roku od 5 radnih dana od odabira pobjednika, koji će morati odgovoriti radi potvrde o ispunjavanju uvjeta i prihvaćanju nagrade u roku od 14 kalendarskih dana od prvog kontakta. Ako pobjednici ne odgovore na početni kontakt u roku od 14 kalendarskih dana, Canon zadržava pravo na diskvalificiranje pobjednika. Ako su pobjednici diskvalificirani, Canon zadržava pravo dodjele nagrade rezervnim pobjednicima odabranima na isti način. Rezervni pobjednici možda će imati manje vremena za odgovor.

6.3. Canon zadržava pravo objavljivanja imena, grada i županije pobjednika ili objavljivanja bilo kakve dodjele nagrada nakon datuma natjecanja. Ako dobitnici ne žele da se takvi detalji objave, moraju o tome obavijestiti Canon u trenutku kad dobiju obavijest da su pobijedili.

6.4. Nagrada je neprenosiva, a u zamjenu za ponuđenu nagradu ne može se dobiti gotovina ili kredit. U slučaju da ponuđena nagrada nije dostupna uslijed okolnosti izvan naše kontrole, tvrtka Canon zadržava pravo ponuditi alternativnu nagradu jednake ili veće vrijednosti.

6.5. Nagrada će biti poslana pobjednicima u roku od 30 kalendarskih dana nakon proglašenja pobjednika. U slučaju da Nagrada ne stigne u roku od 30 kalendarskih dana nakon proglašenja pobjednika, dobitnici će imati dodatnih 28 kalendarskih dana da obavijeste Canon e-poštom melita.gramc@canon.si . Ako pobjednici ne obavijeste Canon unutar tog vremenskog okvira, Canon će zadržati pravo da ne izda ponovno nagradu ili da njezinu vrijednost ograniči prema vlastitom nahođenju.

6.6. Ako se nagrada odbije ili ne zatraži, može se dodijeliti drugim sudionicima prema potpunom i isključivom nahođenju tvrtke Canon.

6.7. U slučaju da se natjecanje ne može održati kako je planirano iz razloga koji uključuju, ali nisu ograničeni na, neovlaštenu intervenciju, prijevaru, nepoštenje, tehničke kvarove ili bilo koje druge uzroke izvan kontrole tvrtke Canon, a koji ugrožavaju ili utječu na administraciju, sigurnost, pravednost, integritet ili pravilno provođenje ovog natjecanja, tvrtka Canon zadržava pravo diskvalificirati sve pojedince koji se miješaju u postupak prijave ili ne poštuju ove uvjete i odredbe te otkazati, izmijeniti ili obustaviti natjecanje ili poništiti sve zahvaćene prijave.

6.8. Ne može se preuzeti odgovornost za prijave koje su izgubljene, zakašnjele, neispravne, oštećene, pogrešno usmjerene ili nepotpune ili koje se ne mogu isporučiti iz bilo kojeg tehničkog, dostavnog ili drugog razloga. Dokaz slanja neće biti prihvaćen kao dokaz primitka. Grupa Canon ne jamči neprekidan ili siguran pristup stranici prijave.

7. ODABIR POBJEDNIKA

7.1. Sve valjane prijave primljene tijekom Promotivnog razdoblja (podložno moderiranju) neovisno će procijeniti žiri. Bit će ukupno tri (3) kruga ocjenjivanja kako bi se odabrao uži krug od deset (10) finalista na temelju kriterija fotografije, kako detaljno opisuje klauzula 3. Od deset (10) finalista, žiri će odabrati jednog (1) glavnog pobjednika i dva (2) drugoplasirana iz svake skupine.

7.2. Pobjednici će biti odabrani od 14. do 23. prosinca 2022. godine.

8. OSOBNI PODACI

8.1. Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Beč, Austrija je Kontrolor podataka koji vodi sve osobne podatke koje dostavljaju Sudionici. Dani osobni podaci zaštićeni su i mogu se prenijeti na sigurni poslužitelj izvan države prebivališta osobe kojoj podaci pripadaju. Osobni podaci prikupljeni od Sudionika podliježu Pravilima privatnosti podataka kupaca tvrtke Canon https://myid.canon/canonid/#/policy .

8.2. Svi osobni podaci dostavljeni za provođenje ovog natjecanja koristit će se isključivo u svrhu ovog natjecanja i, ako je primjenjivo, u marketinške svrhe od strane grupe Canon i/ili bilo kojeg zastupnika kojeg je imenovala za pomoć u vođenju natjecaja u ime Organizatora te neće biti otkriveni trećoj strani ni u koju drugu svrhu, osim ako se ne dobije vaš pristanak.

9. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

9.1. Canon zadržava pravo odbiti bilo koju prijavu ili uvažiti nadoknadu pune vrijednosti bilo koje nagrade ako smatra da je došlo do zlouporabe ili kršenja Uvjeta i odredbi ovog natjecanja.

9.2. Canon, zajedno s bilo kojim povezanim agencijama i tvrtkama, neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak (uključujući, ali ne ograničavajući se na, neizravan, poseban ili posljedični gubitak ili gubitak profita), troškove ili pretrpljenu/nastalu štetu (bez obzira na to proizlazi li ili ne iz nemara bilo koje osobe) povezanu s ovim natjecanjem ili prihvaćanjem ili upotrebom nagrade, osim za bilo kakvu odgovornost koja se ne može isključiti zakonom. Ništa neće isključiti odgovornost grupe Canon za smrt ili tjelesne ozljede kao rezultat njezinog nemara.

9.3. U slučaju neslaganja o interpretaciji ili implementaciji pravila o bilo kojoj temi povezanoj s natjecanjem, odluka direktora tvrtke Canon konačna je te se neće ulaziti ni u kakvu korespondenciju.

9.4. Ako nadležni sud ili drugo mjerodavno nadležno tijelo utvrdi da je bilo koji dio ovih uvjeta nevaljan, nezakonit ili neprovediv, taj će se dio odvojiti od ostatka uvjeta, a ostatak uvjeta i dalje će ostati valjan u punoj mjeri dopuštenoj zakonom.

9.5.Prijave mora poslati izravno pojedinac koji se prijavljuje za natjecanje. Neće se prihvatiti serijske prijave trgovačkih/potrošačkih skupina ili trećih strana. Nepotpune ili nečitljive prijave i prijave poslane makronaredbama ili drugim automatiziranim načinima, kao i prijave koje ne zadovoljavaju zahtjeve ovih Uvjeta i odredbi, u potpunosti će se diskvalificirati i neće se uzeti u obzir. Ako postane očito da Sudionik koristi jedno ili više računala kako bi zaobišao ovaj uvjet, primjerice upotrebom "skripte", "grube sile", prikrivanjem svog identiteta manipuliranjem IP adresama, upotrebom identiteta koji nisu njegovi vlastiti ili bilo kojih drugih automatiziranih sredstava kako bi se povećao broj prijava tog Sudionika u natjecanje na način koji nije u skladu s pravilima natjecanja, prijave tog Sudionika bit će diskvalificirane i svaka nagrada koja se dodjeljuje bit će poništena. Sudionici se ne smiju prijavljivati uporabom anonimnih servisa e-pošte kao što su, ali ne ograničavajući se na, GuerillaMail, Dispostable ili Mailinator.

9.6. U slučaju neslaganja između ovih Uvjeta i odredbi i pojedinosti bilo kojeg promotivnog materijala, prioritet imaju detalji u Uvjetima i odredbama.

10. NADLEŽNOST

Budući da ste kupac sudionik, za ovo natjecanje vrijedit će zakoni vaše države prebivališta te možete imati pravo na sudski proces na svom jeziku i na lokalnim sudovima. Lokalna organizacija za savjetovanje potrošača moći će vas savjetovati o vašim pravima. Ove Odredbe ne ograničavaju nikakva zakonska prava koja mogu biti primjenjiva.