Uvjeti upotrebe kluba Canon Club

Uvjeti upotrebe kluba Canon Club

Ovi Uvjeti upotrebe i svi povezani primjenjivi uvjeti na web-mjestima primjenjuju se na Članstvo u klubu Canon Club (što obuhvaća i pristup Zajednici) i upotrebu bilo koje prednosti Članstva u klubu Canon Club, sukladno ovdje navedenom. Ove Uvjete upotrebe nudi tvrtka Canon Europa N.V, registrirana na adresi Bovenkerkerweg 59, P.O Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemska, pod registracijskim brojem 33166721 Amsterdamske trgovačke komore, zajedno s tvrtkama iz grupe („Canon“, „Mi“, „Naš“, „Nas“).

S „Vi“ ili „Vaš“ obraćamo se vama, klijentu na kojeg se ovi Uvjeti upotrebe primjenjuju, i obuhvaćaju svaku osobu koja djeluje u vaše ime.

Za pridruživanje klubu Canon Club morate imati 18 godina ili više, stanovati u državi sudionici and you must purchase an eligible Canon product, this includes, but is not limited to: a video camera, camera, printer, lens, projectors, facsimile, personal copiers, scanners, storage devices, binoculars and must include a serial number (“Eligible Products”) and register within 12 months of purchase. This gives you points and enters you into a relevant tier. There are 3 tiers depending on the number of points you gain and the higher your tier, the more benefits that will be made available to you: 

i. 1. razina: Keep on exploring – 1 – 100 bodova;
ii. 2. razina: Keep on creating – 101 – 350; i
iii. 3. razina: Keep on mastering – 351 bod i više

Određene bodove možete dobiti i iz suradnje s našom markom, primjerice sudjelujući u Zajednici Canon Club, novom prostoru za strastvene kreativce sličnog načina razmišljanja – u kojem možete istraživati, surađivati s drugima i učiti, a dostupan je samo članovima kluba Canon Club. Pregledajte smjernice za zajednicu i ovdje sadržane propise kojima je regulirana upotreba i čije je poštivanje obavezno.

1. ČLANSTVO U KLUBU CANON CLUB


Prednosti


1.1 Premda se prednosti mogu razlikovati ovisno o državi sudionici, mogu obuhvaćati:

- Ekskluzivan sadržaj ambasadora;
- Sudjelovanje i učenje, primjerice iz Zajednice;
- Ekskluzivni pristup za članove i ponude (uključujući ponude odabranih partnera);
- Popust na održavanje i usluge nadogradnje u Centrima za profesionalne usluge tvrtke Canon za proizvode registrirane pod „Moji proizvodi“ na računu Canon.
- Vodiče i predavanja vodećih fotografa, snimatelja filmova i kreativaca.

1.2 Imajte na umu da pri upotrebi prednosti morate navesti broj članstva u klubu Canon Club, uključujući i rezerviranje podrške pri održavanju i nadogradnji ili preuzimanja ponuda za članove (kada je to primjenjivo).

1.3 Usluge i prednosti na koje imate pravo navedene su u području „Prednosti i ponude“ Vašeg računa Canon, sukladno državi i razini.

1.4 Sve prednosti podložne su dostupnosti i promjenama te u bilo kojem trenutku mogu biti povučene ili izmijenjene po vlastitom nahođenju tvrtke Canon. Bez ograničenja zadržavamo pravo na ukidanje ili iznimke u dostupnosti prednosti. Također se primjenjuju lokalne varijacije objavljenih prednosti za članove. Kako bi se izbjegle sve dvojbe, ponude/sve promocije dostupne su samo dok su dostupne zalihe, stoga u slučaju iscrpljivanja zaliha mogu završiti prije završnog datuma ponude/promocije.

1.5 Prednosti nije moguće potraživati retroaktivno, tj. naknadno potraživati prednost na koju ste imali pravo, no niste je potražili kada ste na to imali pravo.

2. Uvjeti za pristup klubu Canon Club


2.1 Morate imati 18 ili više godina te se nalaziti u državi sudionici

Vaš članski račun mora biti registriran s adresom osobne e-pošte (koju tvrtka Canon može upotrebljavati za komunikaciju i identifikaciju). Odgovorni ste za registriranje ispravnih i točnih podataka za člansku komunikaciju.

2.2 Morate osigurati ažuriranost profila u klubu Canon Club sa svim promjenama na Vašem registriranom Prihvatljivom proizvodu marke Canon ili s osobnim podacima.

2.3 U proizvode marke Canon, koje ste morali ste kupiti unutar 12 mjeseci prije datuma registracije, ubrajaju se, ali nisu ograničeni na: videokamere, fotoaparate, pisače, objektive, projektore, faksimile, osobne kopirke, skenere, uređaje za pohranu, dalekozore te moraju obuhvaćati serijski broj („Prihvatljivi proizvodi“). Nije moguće registrirati sve proizvode tvrtke Canon (uključujući neku dodatnu opremu, trgovačku robu, papir ili tintu), niti je sa svim moguće pristupiti razinama. Moguće je registrirati samo proizvode marke Canon sa serijskim brojem. Ako trebate pomoć pri pronalaženju serijskog broja, pritisnite ovdje.

2.4 Dodavanjem ili uklanjanjem registriranih Prihvatljivih proizvoda možete prelaziti na višu, odnosno nižu razinu Članstva u klubu Canon Club. Ako se Prihvatljivi proizvod zamijeni novim proizvodom, zamjeni ili ga tvrtka Canon više ne može servisirati, bodovi prikupljeni s registriranim Prihvatljivim proizvodima mogu se smanjiti ili ukinuti.

2.5 Prednosti su osobne i neprenosive. Prednosti dostupne članstvom mogu potraživati samo registrirani članovi kluba Canon Club i samo za potpuno registriran Prihvatljivi proizvod, koji je u zakonskom vlasništvu člana. Ne možete potraživati prednosti za bilo koju drugu osobu ili bilo koju neregistriranu ili djelomično registriranu opremu, niti dopuštati drugim osobama da potražuju prednosti u vaše ime. Proizvod se smatra potpuno registriranim kada je priložen naziv proizvoda, serijski broj, država kupnje, datum kupnje i trgovina u kojoj je kupljen te nakon provjere i dodavanja bodova za proizvod (ako su dostupni) ukupnom zbroju bodova.

3. Kako se pridružiti klubu Canon Club


3.1 Posjetite ovdje;
3.2 Izradite račun za Canon (ako već imate račun za Canon, prijavite se); i
3.3 Registrirajte svoje Prihvatljive proizvode

4. Prikupljanje bodova i pristupanje razinama


Prikupiti bodove i pristupiti različitim razinama možete na sljedeće načine:

4.1 kupnjom i registriranjem dodatnih Prihvatljivih proizvoda;
4.2 upotpunjavanjem profila; i
4.3 ovisno o uspješnom pristupanju klubu Canon Club (i ispunjavanju ovih kriterija o prihvatljivosti), također možete registrirati proizvode marke Canon koje ste kupili kroz 12 mjeseci kako biste prikupili dodatne bodove.

Ovaj popis nije sveobuhvatan, stoga povremeno provjerite odjeljak „Moj račun“ na web-mjestu kako biste provjerili kako do novih bodova i ažuriranja.

5. Otkazivanje Članstva


5.1 Imate pravo u bilo kojem trenutku onemogućiti svoje Članstvo u klubu Canon Club. To možete učiniti obraćajući nam se putem mrežnog web-obrasca ovdje. Upite o Zajednici možete postaviti u Zajednici.

Zajednica kluba Canon Club


6. Materijali i ponašanje korisnika


6.1 Pristajete ne objavljivati objave, komentare, slike, videozapise, sadržaj ili bilo kakve druge kreativne materijale („Materijali“):
• koji su klevetnički;
• koji su opsceni, uvredljivi, agresivni i koji šire mržnju ili potiču na nasilje;
• koji promoviraju diskriminaciju utemeljenu na rasi, spolu, religiji, nacionalnosti, invalidnosti, seksualnoj orijentaciji ili dobi;
• u kojima objavljujete ime, adresu, broj telefona, mobilnog telefona ili faksa, adresu e-pošte ili druge osobne podatke bilo koje osobe;
• kojima povređujete autorska prava, pravo baze podataka, zaštitni znak ili drugo pravo na intelektualno vlasništvo bilo koje druge osobe;
• kojima kršite pravne obveze prema trećoj stani, poput ugovorne obveze ili obveze povjerljivosti;
• kojima pokazujete nepoštivanje suda;
• kojima vjerojatno zlostavljate, uznemirujete, posramljujete, upozoravate ili smetate bilo kojoj drugoj osobi;
• koji sadrže izjave za koje znate ili smatrate, ili imate opravdane razloge smatrati da će je članovi javnosti za koje je izjava objavljena, ili bi trebala biti, shvatiti kao izravno ili neizravno poticanje ili drugu vrstu pobude za ovlaštenje, pripremu ili navođenje na terorističke ili druge kriminalne radnje; ili
• koji sadrže reklame ili promoviraju usluge ili web-veze na druge stranice koje nisu povezane s tvrtkom Canon i nisu njene podružnice
• kojima organizirate, promovirate ili provodite prodaje ili kupnje bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji predmet, proizvod, softver i/ili bilo koju uslugu

Imamo pravo ukloniti sav materijal koji ispunjava navedene kriterije.

6.2 Zajednicu nije dopušteno upotrebljavati:

• za protuzakonite, obmanjujuće, zlonamjerne ili diskriminatorne radnje;
• za uhođenje, maltretiranje, zlostavljanje, zastrašivanje, ugrožavanje ili lažno predstavljanje bilo koje druge osobe;
• za provođenje bilo koje aktivnosti koja može uzrokovati onemogućavanje ili preopterećenje Zajednice u bilo kojem pogledu, ili koja može ugroziti ispravnost rada ili prikaza, poput napada koji rezultiraju uskraćivanjem usluge ili ometanjem bilo koje druge funkcije;
• za lažno predstavljanje druge osobe, lažno predstavljanje vlastitog identiteta ili povezanosti s bilo kojom osobom;
• u sve svrhe vezane uz prodaju ili kupnju bilo kojih fizičkih ili digitalnih proizvoda i/ili usluga ili
• za zastupanje, promoviranje poticanje treće strane na počinjenje ili pomaganje u bilo kojem protuzakonitom ili kriminalnom činu.

6.3 Mi odlučujemo, po vlastitom nahođenju, kršite li svojim materijalima ili upotrebom platforme Zajednice ove Uvjete. Imamo pravo iz Zajednice ukloniti, ili onemogućiti pristup, svim materijalima za koje smatramo da krše ove Uvjete, krše primjenjive zakone ili povređuju prava treće strane. Ako uzastopno povređujete prava treće strane, ili kršite primjenjive zakone ili ove Uvjete, možemo onemogućiti ili otkazati vaš račun. Ne preuzimamo odgovornost za gubitak bilo kojih Materijala uslijed onemogućavanja ili otkazivanja vašeg računa od strane tvrtke Canon prema ovom paragrafu.

6.4 Prihvaćate da nećete objavljivati slike, videozapise ili sadržaj s djecom (svi mlađi od 18 godina).

6.5 Pri prenošenju slika upitajte se: “je li osoba na fotografiji imala razumno očekivanje privatnosti“?

6.6 Ako slike na kojima su prepoznatljive osobe prenosite bez njihovog pristanka, za slike koje prenosite nismo odgovorni, niti se možemo smatrati odgovornima.

6.7 Ako primimo prigovor, slika/videozapis/sadržaj bit će uklonjen, Vaše pojedinosti podijeljene s njima u slučaju da žele pokrenuti sudske postupke.

6.8 Zadržavamo pravo iz Zajednice ukloniti sve Materijale za koje je razumno pretpostaviti da su zabranjeni ovim odjeljkom, a Vaš pristup Zajednici Canon bit će trajno opozvan.

6.9 Svaki sadržaj prenosite ili šaljete na vlastitu odgovornost. Zajednica također podržava rasprave i izmjene preporuka među članovima, a tvrtka Canon nije odgovorna za sadržaj koji izrađuju korisnici, poput objava ili preporuka članova. Njih pratite na vlastitu odgovornost, a ako zatrebate podršku ili savjet tvrtke Canon, obratite se lokalnoj podršci putem web-obrasca.

6.10 Nijedan preneseni materijal ne treba promovirati vašu/bilo koju tvrtku i/ili bilo koju marku. Imamo pravo ukloniti sve Materijale koji ispunjavaju navedene kriterije.

6.11 Imamo pravo ukloniti, urediti, nadgledati, udvostručavati i kopirati sve Materijale objavljene u Zajednici.

7. Potrebe zaštite vlasništva


7.1 Objavom bilo kojeg sadržaja u Zajednici kluba Canon Club pokazujete da je Vaše slanje dobrovoljno te da ste jedini vlasnik sadržaja.

7.2 Ne dovodeći u pitanje odjeljak 6.11, kada Vašu objavu poželimo iskoristiti u komercijalne svrhe, zatražit ćemo Vaše dopuštenje. Ustupanjem dopuštenja dajete nam neograničena, naknada oslobođena, neprestana prava za objavljivanje i javnu upotrebu takvog sadržaja, bilo koje u njemu sadržane ideje ili bilo kojeg njegovog dijela, na bilo koji način, na svim poznatim ili nakon ovoga razvijenim medijima, bez prostornih, vremenskih i drugih ograničenja i bez obaziranja na Vas.

7.3 Prema prethodnom odjeljku 7.2, objavljivanjem bilo kojih Materijala u Zajednici ustupate nam pravo upotrebe vaših Materijala u galeriji ili na početnoj stranici za klijente.

7.4 Imajte na umu, sadržaj i slike prenosite na vlastitu odgovornost i prihvaćate da će, kao i na svakom forumu, svaki objavljeni sadržaj biti dostupan javno i u različitim područjima, a tvrtka Canon nije odgovorna i ne može se smatrati odgovornom za bilo kakva pitanja proizašla iz upotrebe Vašeg sadržaja ili slika.

8. Preuzimanje slika koje su prenijeli Članovi


Sukladno prethodno navedenoj klauzuli 7.3, članovi potvrđuju da sadržaj/slike prenose javno i na vlastitu odgovornost. Ipak bismo Vas zamolili da ne preuzimate/upotrebljavate bilo koje slike i/ili sadržaj koji su prenijeli drugi članovi, osim ako za to imate njihovo odobrenje.

9. Uloga moderatora


Moderator upravlja Zajednicom i svim pitanjima povezanima uz ovu platformu („Moderator“). Moderator može ukloniti sve slike, objave, komentare ili bilo koje druge Materijale koji krše ove Uvjete primjene. Povremeno se mogu pojaviti pitanja na koja je vrijeme odgovora dulje. Na odgovor pričekajte barem 48 sati.

10. Izazovi


10.1 Sve prijave na izazove moraju sadržavati Vaše originalne Materijale, ne smiju biti kopirane s drugih mjesta ili iz rada drugih osoba.

10.2 Samo osobe od 18 godina i starije mogu sudjelovati u izazovima prikazanima u Zajednici.

10.3 Imajte na umu, za svaki izazov primjenjuju se njegovi vlastiti uvjeti i odredbe.

11. Upotreba podataka


11.1 Obavještavamo Vas da ćemo objaviti podatke o proizvođaču, modelu i postavkama Vašeg fotoaparata, ako ih unesete pri prijenosu Vaših slika. Provjerite točnost unosa jer podatke objavljujemo kao alat pomoću kojega članovi zajednice mogu učiti i iz kojeg mogu crpiti nadahnuće pri pokušaju stvaranja sličnih slika.

11.2 Prije objave provjerite je li fotografija snimljena fotoaparatom tvrtke Canon (po mogućnosti i s objektivom tvrtke Canon). Ako je snimka snimljena fotoaparatom tvrtke Canon, ali s objektivom drugog proizvođača, informacije o objektivu izostavite iz objave. Nećemo podijeliti lokaciju snimanja slike, ali slobodno je dodajte sami.

11.3 Pogledajte naša Pravila o zaštiti privatnosti potrošača kako biste se upoznali s našim načinom upotrebe osobnih podataka te mogućnostima ostvarenja vaših pojedinačnih prava.

12. Razno


Upite i prigovore vezane uz Članstvo ili Zajednicu kluba Canon Club možete nam poslati putem mrežnog web-obrasca ovdje. Opće upite o Članstvu ili Zajednici kluba Canon Club također možete postaviti i u Zajednici.

12.2 Članstvo u klubu Canon Club i korištenje Zajednicom strogo su regulirani ovim Uvjetima upotrebe. Ako u bilo kojem trenutku odlučite da ne želite biti član ili da ne prihvaćate ove Uvjete upotrebe, članstvo možete otkazati na način opisan u Klauzuli 5 ovih Uvjeta upotrebe.

12.3 Za sve aktivnosti povezane s Vašim članstvom u klubu Canon Club ili platformom Zajednice odgovorni ste isključivo Vi i Vaša je odgovornost obavijestiti nas ako uočite bilo kakvu neovlaštenu upotrebu na vašem računu.

12.4 Tvrtka Canon zadržava pravo promjene ovih Uvjeta upotrebe u bilo kojem trenutku, uključujući, bez ograničenja, razine članstva i prednosti, a povremeno i bez obavijesti može i provesti promjene ili ažuriranja, stoga biste periodično trebali pregledati web-mjesto kluba Canon Club. Ipak, tvrtka Canon nastojat će oglasiti i istaknuti velike promjene uvjeta.

12.5 Ako tvrtka Canon u bilo kojem trenutku strogo ne primjenjuje bilo koji od uvjeta ili odredbi, to tvrtku Canon ne sprječava da u nekom drugom trenutku strogo primjenjuje taj uvjet ili odredbu, ili bilo koji drugi uvjet ili odredbu.

12.6 Osim ako izričito nismo naveli drugačije, članstvo u klubu Canon Club ne utječe i ne produljuje vaša prava iz bilo kojeg trgovačkog jamstva tvrtke Canon ustupljenog s proizvodom u trenutku kupnje, kao ni vaša zakonska prava.

12.7 U slučaju kršenja ovih Uvjeta upotrebe ili ako tvrtka Canon, po vlastitom nahođenju, utrdi da ste u bilo kojem trenutku zloupotrijebili članstvo i/ili ovdje ponuđene usluge, Vaše Članstvo u klubu Canon Club i račun mogu trenutačno biti onemogućeni ili ukinuti. U tom slučaju izgubit ćete pristup drugim povezanim uslugama tvrtke Canon, primjerice Zajednici tvrtke Canon.

12.8 Uz to, tvrtka Canon zadržava pravo da, sumnji na krađu, prevaru ili neprikladnost, po vlastitom nahođenju onemogući svako članstvo.

12.9 Ovi Uvjeti upotrebe regulirani su zakonima Engleske i Walesa, a svi sporovi, zahtjevi ili pitanja koji su proizašli iz ovih Uvjeta ili su povezani s njima pod neekskluzivnom su nadležnosti sudova Engleske. Ako ste potrošač, ovi Uvjeti reguliraju se lokalnim zakonima o potrošačima, a svi sporovi u nadležnosti su mjerodavnih sudova vaše države. Podršku u zaštiti potrošačkih prava možete zatražiti od lokalnog tijela za zaštitu potrošačkih prava.

UVJETI SU AŽURIRANI: 7. ožujka 2022.