Folder Professional series
Tehnički podaci

Detaljni tehnički podaci

Folder Professional 6011/6013

Brzina presavijanja

do 18 m/min u kombinaciji s modelom ColorWave 9000, uklj. licencu za brzu obradu, standardna brzina presavijanja 2,5 – 10 m/min; 89,4 – 393,7 in/min

Kapacitet odlagača za unakrsno presavijanje

150 kombiniranih dokumenata pri 80 g/m2; 20 lbs

Kapacitet odlagača za neprekinuto presavijanje

5 dokumenata, ovisno o stilu presavijanja i duljini dokumenta

Kapacitet gornjeg odlagača

100 dokumenata na običnom papiru ili 10 dokumenata na sjajnom papiru

Maks. duljina dokumenta, samo neprekinuto presavijanje

28 slojeva na papiru 80 g/m²; 20 lbs. apsolutna duljina dokumenta ovisi o širini ploče (pribl. 28 x širina ploče). duljina opcionalno može biti neograničena

Maks. duljina dokumenta, neprekinuto i unakrsno presavijanje

13 slojeva na papiru 80 g/m²; 20 lbs. apsolutna duljina dokumenta ovisi o širini ploče. (pribl. 13 x širina ploče)

Min. širina dokumenta

279 mm; 11 in

Maks. širina dokumenta

914 mm; 36 in

Raspon gramature papira

60 – 110 g/m²; 16 – 30 lbs

Preferirani raspon gramature papira

75 – 80 g/m²; 20 – 24 lbs

Širina ploče za neprekinuto presavijanje

170 – 230 mm; 7 – 12 in (opcionalno: 4 in – 12 in)

Širina ploče za unakrsno presavijanje

250 – 320 mm; 8 – 12 in

Margina

0 – 40 mm; 0 – 2 in

Programi presavijanja

255 – mogućnost uređivanja

Radna temperatura

15 – 35 °C; 59 – 95 °F

Radna vlažnost

20 – 80 %

Tlak akustičnog zvuka

61 dB(A)

Zahtjevi za napajanje

100 – 120 V – 50/60 Hz | 200 – 240 V – 50/60 Hz

Glavni osigurač

10 A

Potrošnja energije

Stanje pripravnosti: 30 W maks.: 300 W

Folder Professional, masa

Folder Professional 6011: 303 kg; 668 lbs
Folder Professional 6013 (s aplikatorom kartica): 345 kg; 761 lbs

Folder Professional, dimenzije (Š x D x V)

Folder Professional 6011: 1634 x 1837 x 1227 mm; 64,3 x 72,3 x 48,3 in
Folder Professional 6013 (s aplikatorom kartica): 1634 x 2157 x 1227 mm; 64,3 x 84,9 x 48,3 in

Folder Professional, masa pakiranja

Folder Professional 6011: 353 kg / 779 lbs
Folder Professional 6013 (s aplikatorom kartica): 395 kg; 871 lb

Folder Professional, dimenzije pakiranja (Š x D x V)

Folder Professional 6011: 1070 x 1850 x 1430 mm; 42,1 x 72,8 x 56,3 in
Folder Professional 6013 (s aplikatorom kartica): 1070 x 2180 x 1430 mm; 42,1 x 85,8 x 56,3 in