Océ VarioPrint i300
Tehnički podaci

Detaljni tehnički podaci

*Potrošnja energije i fizički podaci vrijede za standardnu konfiguraciju koja obuhvaća jedan ulazni modul za papir i jednu sabiračicu velikog kapaciteta