CANONOV PROGRAM ZA RAZVOJ STUDENATA

NATJECANJE 2021.

ORGANIZATOR I SUDIONICI

Organizator je tvrtka Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB („Organizator”);
1. Podatke obrađuje tvrtka Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska.
2. Svi pristupnici („Pristupnici”) moraju imati 18 godina na datum 9. lipnja 2021., moraju započeti ili završiti obrazovni program tijekom akademske godine 2020. – 2021. ili imati pripravnički staž u agenciji ili časopisu u istom razdoblju; pravo na prijavu i primanje u program određuje se dokazom upisa u obrazovnu ustanovu ili agenciju / pripravničkog staža u časopisu i/ili preslikom studentske iskaznice.
3. Zaposlenici Organizatora, njegovih podružnica, njihove obitelji, agenti i druge strane izravno uključene u ovaj program i sponzorstvo nemaju pravo na prijavu.
4. Nakon što se prijave za natjecanje za Canonov digitalni program razvoja studenata („Natjecanje”), smatra se da su svi Pristupnici prihvatili da ih obvezuju ove odredbe i uvjeti, osim u slučaju da ih se pisanim putem obavijesti suprotno.

ŠTO JE CANONOV PROGRAM ZA RAZVOJ STUDENATA?

5.1 Među Pristupnicima odabrat će se 250 sudionika koji ispunjavaju uvjete i borave u jednoj od niže navedenih zemalja ili imaju preporuku mjesne organizacije tvrtke Canon: 


• Albanija 
• Alžir
• Angola
• Armenija
• Austrija
• Azerbajdžan
• Bahrain
• Bjelorusija
• Belgija
• Benin
• Bosna i Hercegovina
• Bocvana
• Bugarska
• Burkina Faso
• Burundi
• Kamerun
• Zelenortska Republika
• Srednjoafrička Republika
• Čad
• Komori
• Hrvatska
• Cipar
• Republika Češka
• Demokratska Republika Kongo
• Danska
• Džibuti
• Egipat
• Ekvatorijalna Gvineja 
• Eritreja
• Estonija
• Etiopija
• Finska
• Francuska
• Gabon
• Gruzija
• Njemačka
• Gana
• Grčka
• Gvineja
• Gvineja Bisau
• Mađarska
• Mađarska
• Iran
• Irak
• Irska
• Izrael
• Italija
• Republika Côte d'Ivoire
• Jordan
• Kazahstan
• Kenija
• Saudijska Arabija
• Kosovo
• Kuvajt
• Kirgistan
• Latvija
• Libanon
• Lesoto
• Liberija 
• Libija
• Litva
• Luksemburg
• Madagaskar
• Malavi
• Mali
• Malta
• Mauritanija 
• Mauricijus
• Mayotte
• Moldavija 
• Crna Gora 
• Maroko
• Mozambik
• Namibija
• Nizozemska
• Niger 
• Nigerija
• Republika Sjeverna Makedonija
• Norveška
• Oman
• Poljska
• Portugal
• Katar
• Republika Kongo
• Reunion
• Rumunjska
• Rusija
• Ruanda
• Sveta Helena
• Sveti Toma i Princip
• Saudijska Arabija
• Senegal
• Srbija
• Sejšeli
• Sijera Leone
• Slovačka
• Slovenija
• Somalija
• Republika Južna Afrika
• Južni Sudan
• Španjolska
• Sudan
• Kraljevina Esvatini (Svazi)
• Švedska
• Švicarska
• Sirija
• Tadžikistan
• Tanzanija 
• Gambija 
• Togo
• Tunis
• Turska
• Turkmenistan 
• Uganda
• Ukrajina
• Ujedinjeni Arapski Emirati
• Ujedinjeno Kraljevstvo
• Uzbekistan
• Zapadna Sahara
• Jemen
• Zambija
• Zimbabve

5.2 Nakon pregledavanja prijava odabrane će osobe postati „Sudionici”, a 250 studenata bit će primljeno u Canonov digitalni program razvoja studenata („Program”). Pojedinačni pregledi pripremnih prezentacijskih portfelja koje provode profesionalci iz branše održat će se na daljinu između srpnja i kolovoza. Od 1. do 4. rujna 2021. u digitalnom internetskom okruženju održavat će se ključne aktivnosti za Sudionike koje uključuju:
• Tematska predavanja, prezentacije i seminare
• Grupne preglede portfelja koje provode profesionalci iz branše (fotografi, urednici fotografija, kustosi, novinari)
• Mogućnosti umrežavanja s predstavnicima s područja obrade slike i medijske djelatnosti u organizaciji tvrtke Canon

5.3 Službeni i jedini jezik inicijative jest engleski jezik i neće se pružati usluge prevođenja. Polaznicima je potrebna odgovarajuća razina znanja engleskog jezika kako bi imali koristi od Programa, a potrebni su im i odgovarajući alati i vještine za sudjelovanje u digitalnom okruženju na internetu. 

5.4 Svi Sudionici bit će upoznati s relevantnom lokalnom organizacijom tvrtke Canon.

KAKO SUDJELOVATI

6. Sudjelovanje je besplatno. Kako bi pobijedili i bili odabrani za sudjelovanje u Programu, Pristupnici trebaju predati svoje portfelje putem URL-a (canon-europe.com/student) između 1. travnja 2021. i 9. lipnja 2021. Pristupnici moraju predati portfelj koji sadrži do dvije (2) priče/projekta, od kojih svaki ima najviše dvadeset (20) fotografija s odgovarajućim opisima.
7. Pristupnici će uz portfelj predati dodatnu dokumentaciju (u PDF formatu) koja se odnosi na priču/projekt ili njihov studij i uključuje sljedeće:
• Životopis;
• Izjavu o motivaciji za sudjelovanje u Programu;
• Ako je to moguće, pismo preporuke učitelja/škole/agencije/časopisa;
• Studentsku iskaznicu i/ili potvrdu škole/sveučilišta (ili potvrdu o pripravničkom stažu u agenciji/časopisu) kojom se potvrđuje upis u akademsku godinu 2020. – 2021.

8. Nepotpune, nevaljane ili neprikladne prijave ili prijave primljene nakon datuma zatvaranja prijava 9. lipnja 2021. u 23:59 (GMT) neće imati pravo na sudjelovanje u Programu;
Samo Pristupnici odabrani da budu Sudionici morat će između 18. lipnja i najkasnije 30. lipnja 2021. dostaviti sljedeće:
• Potvrdu sudjelovanja u Programu;
• Presliku putovnice i/ili osobne iskaznice u svrhu provjere dobi.

U slučaju da Sudionici ne potvrde sudjelovanje i/ili ne dostave potrebnu dokumentaciju do 30. lipnja 2021., istječe im rok za pravo na prijavu za Program.

PREDUVJETI ZA PRIJAVU

9. Sve fotografije moraju biti originalne i mora ih snimiti Pristupnik;

10. Fotografije/materijal koje Pristupnici predaju ne smiju sadržavati:

i. ništa što se može smatrati nezakonitim ili što može prekršiti prava bilo koje treće strane;

11. Pristupnici također prihvaćaju da s njima kontaktira tvrtka Canon i njezini delegati u svrhe administracije Natjecanja ili u slučaju da Organizator želi razgovarati o bilo kojoj drugoj upotrebi fotografija poslanih za Natjecanje.

12. Organizator zadržava pravo diskvalificirati nepotpune ili nečitke prijave ili prijave koje na drugi način ne ispunjavaju gore navedene zahtjeve.

JAMSTVA

13. Slanjem svoje prijave Pristupnik jamči sljedeće: 
1. Pristupnik je jedini autor fotografija; 
2. Pristupnik je vlasnik vlasničkih prava za fotografije; 
14. Organizator jamči sljedeće:
1. Da će djelovati u okviru prava koje daju ove Odredbe i uvjeti;
2. Organizator će možda htjeti upotrijebiti vaše ime i odabrane fotografije u svrhu oglašavanja, promocije i publiciteta za tvrtku Canon, za Digitalni program razvoja studenata i druge obrazovne inicijative tvrtke Canon bez dodatne kompenzacije. Organizator će se u tom slučaju obratiti Sudioniku kako bi zatražio njegovo dopuštenje u skladu s klauzulom 11. Takvo dopuštenje ne smije biti nerazumno uskraćeno.

ODABIR

15. Nakon datuma zatvaranja prijava 9. lipnja 2021. neovisan žiri sačinjen od zaposlenika tvrtke Canon i/ili drugih profesionalaca iz branše među svim prijavama odabrat će Sudionike koji će biti primljeni u Canonov digitalni program razvoja studenata za 2021. godinu. Prijave će se ocjenjivati na temelju sljedećih elemenata: dokumentarne i narativne vještine autora portfelja, autentičnosti, priče, životopisa, izjave o motivaciji, prezentacijskog pisma i cjelokupne kvalitete portfelja.

16. Sudionici s odgovarajućim prijavama koji odgovaraju uvjetima bit će odabrani i obaviješteni o rezultatima do 30. lipnja 2021.

NAGRADA

17. Odabrani studenti, Sudionici, sudjelovat će u Canonovom digitalnom programu razvoja studenata i imat će priliku pristupiti tematskim predavanjima, dobiti ocjene svojih portfelja i povezati se s profesionalcima iz branše u digitalnom internetskom okruženju („Nagrada”).

18. Organizator zadržava pravo objave imena, grada i države Sudionika ili javne objave dodjele nagrada nakon datuma Programa. Ako Sudionik ne želi da se takve pojedinosti objave, mora o tome obavijestiti Organizatora u trenutku objave primanja u Program.

19. Nagrada je neprenosiva, a u zamjenu za ponuđenu Nagradu ne može se dobiti gotovina ili kredit. Ako ponuđena Nagrada nije dostupna zbog više sile, Organizator zadržava pravo izmjene Programa.

20. Organizator ne smije prekršiti ove odredbe i uvjete niti biti odgovoran za kašnjenje u izvršavanju ili neizvršavanje bilo koje od svojih obveza navedenih u ovim odredbama i uvjetima ako takvo kašnjenje u izvršavanju ili neizvršavanje bude rezultat događaja, okolnosti ili uzroka izvan njegove razumne kontrole, uključujući bez ograničenja požar, poplave, pandemijski embargo, rat, ratni čin (bilo da je rat objavljen ili ne), terorističke napade, pobune, nerede, građanske nerede, štrajkove, isključenja s rada ili druge poremećaje u radu, prirodne katastrofe ili djela, propuste ili kašnjenja u djelovanju bilo kojeg državnog tijela („Viša sila”).
21. Kada budu primljeni, studenti koji su odabrani da sudjeluju moraju biti na raspolaganju za sudjelovanje u Canonovom digitalnom programu razvoja studenata za 2021. godinu između 1. rujna i 4. rujna 2021. godine. 
22. Ako se primanje u Program odbije ili ne zatraži, može se dodijeliti drugim Pristupnicima u skladu s potpunim i isključivim nahođenjem Organizatora.

OSOBNI PODACI

23. Tvrtka Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB kontrolor je svih osobnih podataka koje ustupe Pristupnici. Dani osobni podaci zaštićeni su i mogu se prenijeti na sigurni poslužitelj izvan EEA.
24. Osobni podaci prikupljeni od Pristupnika podliježu Pravilima privatnosti podataka kupaca tvrtke Canon https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

25. Organizator zadržava pravo odbiti uvažiti bilo koju prijavu ili nadoknaditi punu vrijednost bilo koje Nagrade ako smatra da je došlo do zlouporabe ili kršenja Odredbi i uvjeta ovog Natjecanja.

26. Organizator neće biti odgovoran ni za kakav gubitak, štetu ili ozljedu bilo koje vrste, bez obzira na uzrok, koju bilo koji sudionik zadobije u sklopu ovog natjecanja. Međutim, ništa u ovim pravilima ne daje pravo izuzimanja ili ograničavanja odgovornosti Organizatora za osobnu ozljedu ili smrt uzrokovanu dokazanim nemarom njezinih zaposlenika ili ugovornih strana.

27. U slučaju neslaganja o interpretaciji ili implementaciji pravila o bilo kojoj temi povezanoj s natjecanjem, odluka direktora Organizatora konačna je te se neće ulaziti ni u kakvu korespondenciju.
28. Sve poreze ili pristojbe koje lokalna vlada naplati pojedinačnom Sudioniku kao rezultat sudjelovanja Sudionika u Programu nadoknađuje Organizator (ili njegova lokalna pridružena tvrtka, ako je to primjenjivo).

NADLEŽNOST

29. Ove Odredbe i uvjeti te svi sporovi koji proizlaze iz ili su povezani s njima podložni su i tumače se u skladu sa zakonima Nizozemske i bit će podložni neisključivoj nadležnosti sudova u Amsterdamu.

Verzija I, ažurirana [8. ožujka 2021.]

Također bi vas moglo zanimati

Saznajte više o različitim kompletima i alatima koji studentima mogu pomoći da postanu profesionalci.