Canon VB-R13

VB-R13

Tehnički podaci proizvoda

Saznajte više o modelu Canon VB-R13, njegovim značajkama i mogućnostima.

Digic DV III
DIGIC NET II
Optical 30x zoom
enhanced digital zoom
Full HD
360_degree_Revolving
Auto SSC
Intelligent Function
Simple Camera Setting
AC DC PoE
SD Card
  • Glavna jedinica VB-R13
  • CD-ROM za podešavanje postavaka
  • Stropna ploča
  • Ključ
  • Predložak
  • Priključak za napajanje
  • Vodič za instalaciju
  • Jamstveni list (J)
  • Letak s jamstvenim listom
  • Mjere opreza prilikom upotrebe memorijskih kartica