Canon VB-M740E

VB-M740E

Tehnički podaci proizvoda

Saznajte više o modelu Canon VB-M740E, njegovim značajkama i mogućnostima.

DIGIC NET II

Učinkovita mrežna obrada

Digic DV III

Upravljanje kvalitetom slike i kontrola

1.3 Mega Pixel

Vrlo kvalitetne slike

Auto DayNight

Odvojivi IC filtar

Intelligent Function

Analiza videosadržaja

Intrusion Detection

Zaštita zona

Power over Ethernet

Napajanje putem Ethernet veze

ADSR

Dodatna kontrola propusnosti

SD Card

Lokalno snimanje

CCMT

Kontrola više kamera

 • Glavna jedinica VB-M740E
 • CD-ROM za postavljanje
 • Sigurnosna žica i vijak za fiksiranje
 • Stropna ploča i vijci za fiksiranje
 • Ključ
 • Predložak
 • Kabel za napajanje
 • Kabel U/I sučelja
 • Vodič za instalaciju
 • Jamstveni list
 • Letak s jamstvenim listom
 • Pakiranje

Izračunavanje kuta gledanja

Izračunavanje potrebnog prostora na disku

Camera Layout Simulator (CLS)