Uvjeti i odredbe kampanje "Canon Business Evolution"

Opće odredbe
1. Kampanja "Canon Business Evolution" (u daljnjem tekstu "Kampanja") provodi se radi poticanja interesa za Canonove uredske proizvode i rješenja. To će se postići promidžbom odabranih Canonovih uređaja i događanjima Canon Business Lounge.

Organizator Kampanje
2.1 Organizator Kampanje je Canon CEE GmbH, Oberlaaer Strasse 233, A-1100 Beč (u daljnjem tekstu "Canon").
2.2 Canon se za upravljanje određenim elementima kampanje može služiti uslugama lokalnih Canonovih predstavnika. Lokalni Canonov predstavnik u Hrvatskoj je Canon CEE GmbH, Predstavništvo u Hrvatskoj, Kovinska 4a, 10090 Zagreb.

Registracija za Kampanju:
3.1 Sudionici se za Kampanju mogu registrirati na web-mjestu www.canon.hr/evolution/ksu.
3.2 Sudionici registracijom prihvaćaju ove uvjete i odredbe te potvrđuju da imaju najmanje osamnaest godina i da su sposobni za putovanje.
3.3 Registracija ne podrazumijeva obvezu kupnje Canonovih proizvoda.

Trajanje i područje održavanja Kampanje
4.1 Kampanja se provodi u razdoblju od 17. listopada 2012. do 21. prosinca 2012.
4.2 Sudionici se za Kampanju moraju registrirati najkasnije do 27. 11. 2012.
4.3 U Kampanji mogu sudjelovati osobe s prebivalištem u Republiki Hrvatski.

Elementi Kampanje:
5.1 Kampanja se sastoji od tri elementa:
a) evolucijskog bonusa
b) događanja Canon Business Lounge
c) promidžbenog putovanja

5.2 Evolucijski bonus
5.2.1 Svi sudionici koji se registriraju na web-mjestu navedenom u točki 3.1 i za vrijeme trajanja Kampanje kupe proizvode navedene na tom web-mjestu imaju pravo na evolucijski bonus.
5.2.2 Evolucijski bonus dodjeljuje se kao popust na maloprodajnu cijenu prema cjeniku dostupnim kod Canonovih partnera.
5.2.3 Canon nije odgovoran za istek zaliha proizvoda obuhvaćenih promidžbenom akcijom "Evolucijski bonus".
5.2.4 Evolucijski bonus ne može se primijeniti na kupnju Canonovih proizvoda za koju su s Canonom dogovorene posebne cijene u okviru projekata i tendera.

5.3 Canon Business Lounge događaj
5.3.1 Događanje Canon Business Lounge organiziraju lokalni Canonov predstavnik i lokalni Canonov distributer u cilju upoznavanja sudionika s Canonovim uredskim proizvodima, rješenjima i uslugama.
5.3.2 Svi sudionici koji se registriraju u skladu s točkom 3.1 imaju pravo prisustvovati događanju Canon Business Lounge.
5.3.3 Svi sudionici koji dođu na događanje Canon Business Lounge mogu sudjelovati u natječaju koji će se organizirati tijekom događanja i u kojem će glavna nagrada biti promidžbeno putovanje.
5.3.4 Detaljni uvjeti i odredbe za sudjelovanje u natječaju sudionicima će biti dostupni na događanju Canon Business Lounge.
5.3.5 Dobitnici će o rezultatima natječaja biti izravno obaviješteni najkasnije trideset dana nakon događanja Canon Business Lounge.

5.4 Promidžbeno putovanje
5.4.1 Promidžbeno putovanje održat će se u Austriji (Spielberg) tijekom drugog tromjesečja 2013.
5.4.2 Promidžbeno putovanje sastoji se od sljedećih elemenata: povratno putovanje iz Hrvatske do odredišta promidžbenog putovanja (Spielberg, Austrija), prijevoz na odredištu, najmanje jedno noćenje, večera i ručak, vožnja na autopisti Red Bull Ring (u automobilu Formula Renault i KTM X).
5.4.3 Sudionici koji osvoje promidžbeno putovanje moraju u trenutku putovanja imati valjanu vozačku dozvolu i putovnicu.
5.4.4 Sudionici koji osvoje promidžbeno putovanje moraju platiti sve poreze i namete povezane s dobicima u igrama na sreću.
5.4.5 Dobitnik koji odbije prihvatiti promidžbeno putovanje neće dobiti zamjensku naknadu, a ni pod kojim uvjetima neće mu biti ponuđena protuvrijednost u novcu ili druga nagrada.

Canonova prava i obveze:
6.1. Canon pridržava pravo za promidžbu angažirati treće osobe, primjerice agenciju koja će stupiti u kontakt sa sudionicima te zaprimiti i obraditi podatke i dokumente koje dobivaju sudionici.
6.2. Canon pridržava apsolutno diskrecijsko pravo na diskvalifikaciju nepotpunih, nečitljivih i nevažećih prijava. Canon pridržava pravo iz Kampanje isključiti sudionike koji ne ispunjavaju preduvjete navedene u uvjetima i odredbama Kampanje.
6.3. Canon pridržava pravo po vlastitu nahođenju otkazati ili privremeno prekinuti Kampanju.
6.4. Canon pridržava pravo ne upuštati se u pisane rasprave i druge oblike komunikacije sa sudionicima u Kampanji.
6.5. Canon nije odgovoran za kvalitetu komunikacije putem interneta, kao ni za kvalitetu internetskih usluga, opreme i programske opreme koje na raspolaganje stavljaju treće osobe.
6.6. Canon će Kampanju provoditi u skladu s ovim uvjetima i odredbama.

Osobni podaci
7. Prihvaćanjem uvjeta i odredbi Kampanje sudionik organizatoru daje pristanak na obradu svojih osobnih podataka, uključujući njihovo prikupljanje, bilježenje, grupiranje, pohranu, prilagodbu, izmjenu, obnovu i korištenje u budućim marketinškim aktivnostima. Sukladno članku 7. stavak 2. i članku  21. Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske sudionik može u svako doba bez ikakvog objašnjenja, u potpunosti ili djelomice, pismeno i usmeno odustati od dane privole i zatražiti Voditelja  zbirke osobnih podataka  brisanje i prestanak daljnjeg  korištenja i obrade njegovih osobnih podataka u svrhu aktivnosti direktnog marketinga.

Informacije o uvjetima i odredbama Kampanje
8.1. Uvjeti i odredbe Kampanje nalaze se na web-mjestu www.canon.hr/evolution/ksu.
8.2 Obavijesti o otkazivanju Kampanje, promjenama u uvjetima i odredbama o sudjelovanju u Kampanji ili njezinu prijevremenu okončanju bit će objavljene na web-mjestu Kampanje.


Izjave o odricanju odgovornosti
Canon nije odgovoran ni za kakve izravne ili neizravne gubitke, štete ili povrede bilo koje vrste ili uzrokovane na bilo koji način koje pretrpi neki sudionik Kampanje, u mjeri u kojoj je takvo odricanje odgovornosti dopušteno zakonom. Međutim, nijedan dio ovih uvjeta i odredbi ne smije se tumačiti kao ukidanje ili ograničavanje Canonove odgovornosti za tjelesnu ozljedu ili smrt prouzročenu Canonovim teškim nemarom ili namjernim djelovanjem.

Canon nije odgovoran za neispunjavanje ove ponude ako je neispunjavanje prouzročeno neočekivanim okolnostima koje se mogu tumačiti kao viša sila. Takve okolnosti obuhvaćaju, bez ograničenja, iznimno nepovoljne vremenske prilike, požare, poplave, ratove, potrese, pobune, štrajkove, terorizam, nepredviđene događaje i događaje koji, bez krivnje ijedne od strana, čine provedbu ponude potpuno nemogućom ili nemogućom u zadovoljavajućoj mjeri.

spacer
					image