Evolucijsi bonus

Pri kupnji odabranih Canonovih višefunkcijskih pisača u boji ili skenera Desktop Workgroup imate pravo na "Evolucijski bonus"* na sljedeće proizvode:

Uredski višefunkcijski pisači u boji::
imageRUNNER ADVANCE C2020L do 1.115,00 kn
imageRUNNER ADVANCE C2020i  do 1.500,00 kn 
imageRUNNER ADVANCE C2025i  do 2.222,00 kn 
imageRUNNER ADVANCE C2030L do 2.222,00 kn
imageRUNNER ADVANCE C2030i  do 2.606,00 kn

Skeneri Desktop Workgroup:
imageFORMULA DR-C125  do 300,00 kn
imageFORMULA DR-M140 do 370,00 kn
imageFORMULA DR-M160 do 450,00 kn


Odmah se registrirajte da biste aktivirali bonus!


Važne napomene:

  • Evolucijski bonus dodjeljuje se kao popust na maloprodajnu cijenu prema cjeniku dostupnim kod Canonovih partnera.
  • Promidžbenom akcijom nisu obuhvaćeni projekti i tenderi već potvrđenim cjenicima.
  • Akcija vrijedi do 21. 12. 2012. ili do isteka zaliha.
  • Aktivacija ne podrazumijeva obvezu kupnje Canonova proizvoda.
  • Aktivacija vam jamči pravo na iskorištavanje Evolucijskog bonusa u slučaju kupnje.

spacer
					image