Autorska prava 2018

Autorska prava© Canon Europa N.V. i Canon Europa Ltd 2002-2018. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala ili softvera koji se nalazi na Canonovim internetskim stranicama ili  sljedećoj podršci, bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od Canona.
Inačica 1