WEEE direktiva – Canon i WEEE direktiva

Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije (EU) ("Direktiva") dio je nacionalnog zakona u svakoj državi članici Europske unije. Primjenjuje se i u državama Europskog gospodarskog prostora (EEA) – Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu. Cilj joj je smanjiti utjecaj otpadne elektroničke opreme na okoliš.

Kao proizvođač elektroničkih proizvoda, Canon pruža uslugu prikupljanja i zbrinjavanja otpadne električne i elektroničke opreme u svakoj državi Europske unije u kojoj ima nacionalni prodajni ured, sukladno Direktivi.

Naši kupci mogu vratiti iskorištenu opremu tvrtke Canon na određeno mjesto za prikupljanje ili je vratiti prilikom kupnje nove opreme i zamijeniti za sličnu novu opremu.

Informacije za kupce – EU i EEA
Simbol u nastavku naznačuje da se proizvod ne smije bacati s otpadom kućanstva, sukladno Direktivi i nacionalnim zakonima svake države.

WEE_Symbol

Proizvod će se predati na određenom mjestu za prikupljanje ili na ovlaštenom mjestu za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme (EEE). Pogrešno zbrinjavanje ove vrste otpada može imati negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih tvari koje obično sadrži otpadna električna i elektronička oprema. S druge strane, ispravno zbrinjavanje ovog proizvoda doprinosi učinkovitom korištenju prirodnih resursa.

Dodatne informacije
Više informacija o mjestu odlaganja otpadne opreme za recikliranje zatražite od lokalnog gradskog ureda ili komunalne službe te provjerite odobreni raspored prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme iz kućanstava koje organizira komunalna služba.

Program recikliranja spremnika s tonerom tvrtke Canon
Canon provodi i vlastiti programu recikliranja spremnika s tonerom koji je sukladan s direktivom WEEE. Više informacija potražite na našoj web-stranici s podacima o recikliranju spremnika.

Informacije o mjestima za zbrinjavanje otpada i recikliranje
Sukladno Direktivi, Canon daje na raspolaganje informacije o mjestima za zbrinjavanje i recikliranje raznih komponenti i materijala električne i elektroničke opreme koji se nalaze u proizvodima tvrtke Canon, uključujući opasne tvari.

spacer
					image
Poslovanje
Uredba REACH
Direktiva o baterijama
ISO 9001
Održivost
Okoliš
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izvješća o održivosti
Canon Europe sustainability report