Izjava tvrtke Canon vezana uz uredbu REACH EZ br. 1907/2006

Siječanj 2018.

Uredba REACH (EZ 1907/2006) stupila je na snagu 1. lipnja 2007. u svrhu poboljšanja načina na koji se upravlja pojedinačnim kemikalijama, kemikalijama u pripremi i onima u proizvodima¹ diljem Europe.

Sukladno predanosti grupe Canon ekološkoj odgovornosti, poduzimamo proaktivan pristup kako bismo osigurali stalnu sukladnost sa svim svojim obvezama navedenima u uredbi REACH.

Informacije o tvarima vrlo visokog rizika (SVHC)
Popis potencijalnih "tvari vrlo visokog rizika" prema članku 59 uredbe REACH prvi put je objavljen 28. listopada 2008., a ažurira se približno svakih 6 mjeseci. Najnovija verzija popisa može se pronaći na web-mjestu Europske agencije za kemikalije.

Lanac nabave tvrtke Canon podložan je našem strogom programu ekološke nabave, a od svojih dobavljača zahtijevamo opsežne informacije o prisutnosti tvari, uključujući tvari vrlo visokog rizika, u proizvodima koje nam dostavljaju. Redovito ažuriramo anketu za dobavljače sukladno promjenama globalnih zakonskih propisa koji mogu utjecati na naše proizvode (tj. električne i elektroničke proizvode), što obuhvaća i revizije popisa potencijalnih tvari vrlo visokog rizika.

Kao proizvođač i dobavljač proizvoda, prema članku 33 uredbe REACH imamo obvezu prenijeti informacije o tvarima vrlo visokog rizika koje su prisutne u količini koja prelazi granicu od 0,1% u odnosu na masu proizvoda. U slučaju da postanu dostupne nove informacije koje bi zahtijevale dodatne mjere, o tome ćemo obavijestiti svoje klijente što je moguće prije putem ovog web-mjesta.

Deklaracija proizvoda tvrtke Canon
Tvari navedene u nastavku mogu se nalaziti u proizvodima tvrtke Canon u količinama koje prelaze dopuštene vrijednosti:

Naziv tvari CAS/EZ broj Proizvod Primjena
Bis (2-etil (heksil) ftalat) (DEHP) 117-81-7 PVC kabeli Sredstvo za omekšavanje
Borna kiselina 10043-35-3/11113-50-1 Fotopapir Unakrsno povezivanje
Dinatrijev tetraborat, bezvodni 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Dijelovi za upijanje otpadne tinte Fotopapir Inhibitor plamena Unakrsno povezivanje


Deklaracija proizvoda tvrtke Océ
Tvari navedene u nastavku mogu sadržavati proizvodi tvrtke Océ u količinama koje prelaze graničnu vrijednost.

Naziv tvari CAS/EZ broj Vrsta dijela Upotreba Vrsta pisača
Olovo-titanij-cirkonij oksid (PZT) 12626-81-2 Ispisna glava Piezo materijal u ispisnoj glavi Piezo tintni pisači
Olovni monoksid 1317-36-8 Motor/ventilator   ColorWave pisači
Diboron trioksid 1303-86-2 Motor/ventilator Inhibitor plamena Pisači za široke formate
N,N-dimetilacetamid (DMAC) 127-19-5 motor   Pisači Arizona
UV-328 25973-55-1 motor spojevi za apsorpciju ultraljubičaste svjetlosti u plastici Pisači Arizona
UV-320 3846-71-7 motor spojevi za apsorpciju ultraljubičaste svjetlosti u plastici Pisači Arizona
DEHP 117-81-7 motor sredstvo za omekšavanje Pisači Arizona
Heksahidro metil-ftalni anhidrid 25550-51-0 Elektroničke komponente Sredstvo za povezivanje Nekoliko


Sigurnosno-tehnički listovi (SDS)
Krajnjim korisnicima pružamo sigurnosno-tehničke listove (SDS) za svoje tinte, tonere i kemikalije za servisiranje kako bismo im dali informacije o sigurnoj uporabi i odlaganju u cijelom lancu nabave.

Upotrijebite veze u nastavku kako biste pristupili sigurnosno-tehničkim listovima:

Za proizvode tvrtke Canon: https://msds.canon-europe.com/
Za proizvode tvrtke Océ: http://global.oce.com/support

Dodatne informacije
Ako imate pitanja, obratite nam se na CEU-Reach@canon-europe.com.

Više informacija o uredbi REACH potražite na web-mjestu Europske agencije za kemikalije.

Izjava o odricanju od odgovornosti
Sve informacije u ovoj izjavi dane su sukladno podacima koje je tvrtka Canon imala u vrijeme pripreme. Ova izjava daje se isključivo u informativne svrhe. Tvrtka Canon daje ove informacije bez ikakvih izričitih ili podrazumijevanih jamstava, bez ograničenja uključujući jamstva za određenu svrhu. Tvrtka Canon ne jamči da sadržaj ne sadrži pogreške.


¹ Proizvod prema definiciji iz propisa REACH (EZ)1907/2006

spacer
					image
Poslovanje
WEEE direktiva
Direktiva o baterijama
ISO 9001
Održivost
Okoliš
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izvješća o održivosti