Poslovanje – odgovorno poslovanje

Kako bismo ostvarili odgovorno poslovanje, nastojimo stvoriti širu ekonomsku vrijednost koja će koristiti velikom broju dionika i drugim skupinama. To postižemo pružajući proizvode, usluge i rješenja koja, na primjer, pomažu tvrtkama da ostanu konkurentne, poboljšavaju zdravlje pojedinaca u zajednicama te poboljšavaju stil života korisnika i obogaćuju društvo.

Naše usluge i proizvodi uključuju usluge Managed Print Services i poslovna rješenja, uključujući i outsourcing poslovnih procesa te rješenja za pohranu slika; od fotoaparata do višenamjenskih uređaja; od studijskih kamera do digitalne radiografije; od poluvodiča do skenera; od produkcijskih pisača i pisača za velike formate do konzultantskih usluga; od projektora do kalkulatora. Pročitajte više o našim proizvodima za dom, zdravstvo, poslovnim proizvodima, uslugama i rješenjima.

Naša filozofija Kyosei znači da ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost da doprinosimo zdravoj ekonomiji koja svima osigurava veću vrijednost. Naš poslovni uspjeh podržava lokalne i regionalne ekonomije, stvarajući vrijednost za kupce i dionike kao što su dobavljači, zaposlenici i vlade.

Saznajte kako komuniciramo sa svojim dionicima. Odnosi s dionicima

"Global Compact" Ujedinjenih naroda

Picture_banner_BusinessImamo stroga pravila i procedure koje nam pomažu u ostvarivanju sukladnosti s primjenjivim zakonima i propisima kako bismo ispunili očekivanja dionika. Međutim, odgovorno poslovanje je za nas više od usklađenosti sa zakonima; ono se također odnosi i na to kako očekujemo da se naši zaposlenici ponašaju na radnom mjestu; kakav je odnos prema njima; i akcije koje poduzimamo kako bismo poslovali pošteno i sigurno, štiteći svoje klijente i okoliš, djelujući etički, plaćajući porez i ostvarujući najbolju praksu.

Picture_UNGC logoKako bismo naglasili svoju predanost odgovornom poslovanju i formalizirali pristup koji smo već poduzeli radi usvajanja održivosti u svojoj strategiji, kulturi i poslovanju, tvrtka Canon Europe je potpisala UN-ov Global Compact i posvetila se ostvarivanju njegovih 10 univerzalno prihvaćenih načela s područja ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije.

Saznajte kako podržavamo društvo i društvenu odgovornost.
Saznajte kako smanjujemo utjecaj na okoliš.

Izvješće o održivosti tvrtke Canon za EMEA područje 2013.

Sukladnost i akcije

Kao podružnica naše matične tvrtke Canon Inc, djelujemo u skladu s postupkom unutarnjeg upravljanja, što uključuje i sudjelovanje na sastancima povjerenstva za korporativnu etiku i sukladnost koje odlučuje o mjerama za održavanje sukladnosti. Sukladnost ima mjesto u korporacijskom upravljanju, zajedno s etičkim trgovanjem, zakonima i propisima, ekonomskim utjecajima, odgovornostima poslodavca i zaposlenika te sigurnošću proizvoda.

Naša interna grupa za procjenu sukladnosti brine se o tome da razumijemo i uzimamo u obzir utjecaj koji novi zakoni i propisi imaju na naše poslovanje prije nego što se počnu primjenjivati kako bismo mogli planirati odgovarajuće djelovanje. Osiguravanje sukladnosti s propisima stvara povjerenje kupaca, pomažući nam u prodaji sukladnih i sigurnih proizvoda na pravedan i odgovoran način.

Poštujemo odgovarajuće zakone i propise u mnogobrojnim državama u kojima poslujemo. Sudjelujemo u industrijskim udrugama i grupama u svrhu razmatranja aspekata ekoloških propisa i sigurnosti proizvoda, nastojeći pratiti razvoj zakona i aktivno tražeći mogućnosti sudjelovanja u njihovom stvaranju. Članstvo obuhvaća DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Japan Business Council in Europe (JBCE), COCIR i CSR Europe.

Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE)

Uredba REACH

Ograničenje opasnih tvari (RoHS)

Direktiva o baterijama i akumulatorima

Direktiva o ambalaži

Ekološke deklaracije

Sigurnosno-tehnički listovi

Sarbanes-Oxley zakon

ISO 9001

ISO 27001

Kodeks ponašanja

ISO 14001

Ekološka nabava

Patenti

Borba protiv krivotvorenja

Minerali iz Demokratske Republike Kongo

Odnosi s ulagačima

Zaposlenici

Upravljanje lancem nabave

Borba protiv mita i korupcije

Darovi i zabava

Pošteno natjecanje

Odnosi s dionicima

Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE)

Tvrtka Canon poštuje propise Direktive (2012/19/EU) Europske unije (EU) o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi kojoj je cilj smanjiti utjecaj otpadne elektronike na okoliš. Direktiva WEEE dio je zakona svake države članice Europske unije. Saznajte više o tvrtki Canon i WEEE direktivi.

  Na vrh

Uredba REACH

Uredba REACH EZ br. 1907/2006 zahtijeva kontrolu svojstava kemikalija radi utvrđivanja uz njih vezanih rizika za ljudsko zdravlje i okoliš. Tvrtka Canon blisko surađuje sa svojim lancem nabave kako bi osigurala stalnu sukladnost s uredbom REACH. Saznajte više o tvrtki Canon i uredbi REACH. Pročitajte više o programu ekološke nabave tvrtke Canon.

  Na vrh

Ograničenje opasnih tvari (RoHS)

Canon djeluje sukladno EU RoHS Direktivi (2011/65/EU), a u nekim slučajevima premašuje te zahtjeve. Cilj RoHS direktive je smanjiti utjecaj koji na okoliš ima otpadna električna i elektronička oprema na kraju svog životnog ciklusa tako da se smanje legalne količine šest tvari koje oprema može sadržavati. Proizvodi koji se prodaju u Europskoj uniji trenutno ne smiju sadržavati količinu olova, kadmija, žive, heksavalentnog kroma, polibromiranih bifenila (PBB) i polibromiranih difenil-etera (PBDE) veću od navedene. Pripremamo se za dodatne tvari koje će se dodati u propis RoHS za provedbu oko 2017. Saznajte više o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.

  Na vrh

Direktiva o baterijama i akumulatorima

Kao proizvođač ili uvoznik baterija, Canon je član sustava recikliranja otpadnih baterija i akumulatora u svakoj državi članici Europske unije (EU) u kojoj posluje. Ispunjavamo obveze izvješćivanja o prikupljanju i zbrinjavanju baterija, kao i njihovom financiranju. Cilj Direktive o baterijama (2013/56/EC) Europske unije je smanjiti utjecaj baterija i akumulatora na okoliš te povećati recikliranje otpadnih baterija i akumulatora.

Neki od naših kalkulatora dizajnirani su da rade isključivo na solarno napajanje pa im uopće ne treba baterija ili imaju mogućnost dvostrukog, solarnog i baterijskog, napajanja radi uštede energije. Saznajte više o našem asortimanu kalkulatora koji štede energiju i načinu recikliranja baterija.

  Na vrh

Direktiva o ambalaži

Canon sudjeluje u planu recikliranja ambalaže i pomaže u financiranju prikupljanja i recikliranja otpadne ambalaže. To je u skladu s direktivom Europske unije o ambalaži i otpadnoj ambalaži (94/62/EC) te lokalnim propisima u državama gdje imamo organiziranu prodaju na nacionalnoj razini. Osim toga, nastavljamo smanjivati količinu potrebne ambalaže proizvoda.

  Na vrh

Ekološke deklaracije

Canon proizvodi ekološke deklaracije radi pružanja informacija o ekološkim svojstvima naših proizvoda, koje pokrivaju korištenje materijala i energetsku učinkovitost. Kontaktirajte nacionalni ured tvrtke Canon kako biste dobili više informacija o ekološkim deklaracijama.

  Na vrh

Sigurnosno-tehnički listovi

Sigurnosno-tehnički listovi (materijala) (MSDS) pružaju informacije o potencijalnim učincima koje izlaganje kemikalijama ili drugim potencijalno opasnim tvarima ima na zdravlje. Posjetite naše MSDS web-mjesto za sve tinte i tonere koji se koriste u proizvodima tvrtke Canon i za sve servisne materijale koje koriste naši serviseri. Na tom web-mjestu možete pronaći i MSDS-ove za proizvode tvrtke Océ. Ako imate ikakva pitanja o MSDS dokumentaciji, obratite se svom nacionalnom uredu tvrtke Canon.

  Na vrh

Sarbanes-Oxley zakon

Budući da se dionicama tvrtke Canon trguje na njujorškoj burzi, Canon posluje sukladno Sarbanes-Oxley zakonu.

  Na vrh

ISO 9001

Nekoliko lokacija tvrtke Canon u Europi ima sustav upravljanja kvalitetom s certifikatom ISO 9001. To se odnosi na procese osiguravanja kvalitete unutar organizacije radi zadovoljavanja zahtjeva kupaca i drugih zakonskih propisa. Ne odnosi se na kvalitetu proizvoda. Pronađite popis lokacija koje imaju ISO 9001. Pronađite popis lokacija tvrtke Océ koje imaju ISO 9001.

  Na vrh

ISO 27001

Tvrtka Canon Europe dobila je certifikat ISO 27001 za svoj sustav upravljanja zaštitom informacija, što kupcima dokazuje da poštujemo standarde svjetske klase. ISO 27001 pokriva sve aspekte zaštite informacija, od rizika i upravljanja provjerom do zaštite proizvoda i upravljanja nezgodama.

  Na vrh

Kodeks ponašanja

Svi zaposlenici tvrtke Canon moraju se ponašati sukladno našem Kodeksu ponašanja koji vrijedi za cijelu grupu. Kodeks ponašanja daje okvir za ispunjavanje pravnih i etičkih poslovnih obveza. Postavlja standarde za odgovorno ponašanje zaposlenika na raznim poljima, od zaštite povjerljivih informacija do zabrane neprimjerenog ponašanja. Nadopunjava se dodatnim pravilima za radna mjesta diljem EMEA područja.

  Na vrh

ISO 14001

Canon je od 2007. dosegao globalni certifikat za rigorozni standard ISO 14001 za upravljanje zaštitom okoliša, a za cilj ima kontinuirano poboljšanje na svim svojim lokacijama. Certifikat trenutno ima približno 200 lokacija u 25 država diljem EMEA područja. Prateći proces integracije s tvrtkom Océ, odgovarajuće lokacije dobit će globalni certifikat tvrtke Canon.

  Na vrh

Ekološka nabava

Program ekološke nabave u EMEA području pokrenuli smo 2008. kako bismo osigurali korištenje sigurnih materijala i komponenti. Od dobavljača se traži da provjere sukladnost s odgovarajućim propisima te nadgledaju svoje dobavljače. Propisi obuhvaćaju one o opasnim kemikalijama do onih o sječi stabala.

Dobavljače procjenjujemo na temelju procjene rizika. Upitnik za dobavljače ažuriramo sukladno promjenama odgovarajućih propisa. Novi dobavljači moraju ispuniti cijeli upitnik i mogu se kvalificirati za procjenu; od postojećih dobavljača traži se provjera sukladnosti promijenjenim propisima.

S dobavljačima radimo na svim područjima koja zahtijevaju poboljšanje. Time se osigurava sukladnost svih kupljenih dijelova i proizvoda svim važnim zakonima Europske unije, kao i globalnom programu ekološke nabave tvrtke Canon, a sve u svrhu zaštite kupaca od opasnih kemikalija. Saznajte više o globalnom programu ekološke nabave tvrtke Canon.

  Na vrh

Patenti

Svake godine podnosimo zahtjeve za sve veći broj patenata u EMEA području, u svrhu zaštite proizvoda i tehnologija. Oni obuhvaćaju hardver i softver, potrošne materijale; optičke proizvode; medicinske uređaje; softver za upravljanje ispisom i skeniranjem. Ako je potrebno, štitimo svoje patente u EMEA području od trećih strana koje krše naša prava.

Budući da se naše poslovanje širi kroz kupnju novih tvrtki i osvajanje novih tržišta, sve je veća potreba za zaštitom izuma i tehnologija u EMEA području pa stoga poduzimamo korake za te izazove.

  Na vrh

Borba protiv krivotvorenja

Ulažemo znatne napore kako bismo uklonili krivotvorene ili "lažne" Canonove proizvode iz prodaje. Naš tim za intelektualno vlasništvo usko surađuje s policijom, carinom, agencijama za trgovinske standarde te nacionalnim i međunarodnim organizacijama kako bi se spriječilo pojavljivanje krivotvorenih Canonovih proizvoda na tržištu. Time štitimo svoju robnu marku i ugled te svoje kupce. Krivotvoreni proizvodi tvrtke Canon su ilegalni i uporaba takvih proizvoda zapravo može biti štetna za potrošače. Osim toga, krivotvorine vjerojatno neće biti sukladne zakonima o zaštiti okoliša kao što su WEEE i REACH. Pročitajte više o inicijativama u borbi protiv krivotvorenja i informacijama o paralelnim proizvodima.

  Na vrh

Minerali iz Demokratske Republike Kongo

Pregledajte informacije na web-mjestu tvrtke Canon Inc.

  Na vrh

Odnosi s ulagačima

Više informacija potražite na našem globalnom web-mjestu za odnos s ulagačima.

  Na vrh

Zaposlenici

Od svojih zaposlenika očekujemo visoke standarde te im pružamo sigurno radno okruženje i jednake mogućnosti. Imamo velik broj pravila i praksi koje osiguravaju pošten odnos prema zaposlenicima i odgovorno poslovanje, uključujući suzbijanje mita i korupcije, pošteno natjecanje, darove i zabavu, društvene medije. Ta pravila pomažu zaposlenicima u razumijevanju važnih procedura i prihvatljivog ponašanja. Pročitajte više o našim pravilima za radno mjesto i poslovnim mogućnostima.

  Na vrh

Upravljanje lancem nabave

Pravila ponašanja za dobavljače tvrtke Canon za EMEA područje zahtijevaju od svih naših dobavljača da svoje djelatnosti obavljaju sukladno međunarodnim standardima koji se odnose na rad, ljudska prava i okoliš. Ta pravila ponašanja implementirana su u naše Opće uvjete kupnje.

Pročitajte i pravila nabave tvrtke Canon Inc. i smjernice za dobavljače vezane uz zaštitu ljudskih prava, rad djece te etičke, poštene i poslovne postupke u zajednici.

  Na vrh

Borba protiv mita i korupcije

Saznajte više o našim pravilima za radno mjesto.

  Na vrh

Darovi i zabava

Saznajte više o našim pravilima za radno mjesto.

  Na vrh

Pošteno natjecanje

Svi zaposlenici prolaze obaveznu obuku, a na raspolaganju im je mreža nacionalnih pravnih savjetnika koji pružaju savjete na tom polju.

  Na vrh

Odnosi s dionicima

Surađujemo i komuniciramo s raznim dionicima – od onih koji koriste naša rješenja i usluge do onih koji nam pomažu da ih razvijemo i pružimo korisnicima. Saznajte više o našim dionicima. Odnosi s dionicima

  Na vrh

spacer
					image
Poslovanje
WEEE direktiva
Uredba REACH
Direktiva o baterijama
ISO 9001
Održivost
Okoliš
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izvješća o održivosti