Naš stav o porezima

18. prosinca 2018.

Uvod

Ova strategija odnosi se na tvrtku Canon Europa NV i sve entitete iz njezine grupe u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pojam "Canon Europa" odnosi se na sve tvrtke i trajna poduzeća u grupi Canon Europa NV u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Canon Europa dio je multinacionalne grupe Canon Inc sa sjedištem u Japanu.

Canon Europa vodi se istim načelima kao i Canon Inc i slijedi Kodeks ponašanja Grupe.

Kodeks ponašanja i načela grupe Canon

Canon je kao svoju korporacijsku filozofiju usvojio koncept "kyosei" koji se može prevesti kao "zajednički život i rad za opće dobro", a osnovno pravilo upravljanja je doprinijeti prosperitetu i dobrobiti svijeta, istovremeno nastojeći postati doista globalna grupa tvrtki koja napreduje na temelju izvrsnosti te bilježi kontinuirani korporacijski rast i razvoj.

Kao multinacionalna korporacija prisutna diljem svijeta, Canon smatra da je pravilno plaćanje poreza u državama i regijama u kojima djeluje jedna od najosnovnijih i najvažnijih društvenih odgovornosti.

Sukladno tome, Canon poštuje sljedeća načela kad je u pitanju porez.

  1. Porezi se plaćaju sukladno zakonima i propisima o porezu
  2. Osiguravaju se pravilno obračunavanje poreza i drugi povezani procesi, sukladno zakonu
  3. Razvija se sustav upravljanja procesima povezanima s porezom i radi se na osvješćivanju porezne sukladnosti
  4. Poštivanje uobičajenih međunarodnih pravila o međunarodnom zaračunavanju poreza (smjernice postavili Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj i Ujedinjeni narodi) i osiguravanje sukladnosti djelovanja prema zakonima o porezu u svakoj državi

Upravljanje rizikom i dogovori povezani s upravljanjem

Porezna funkcija za Europu, Bliski istok i Afriku (EMEA) s odgovornošću za poreze u UK nalazi se u Ujedinjenom Kraljevstvu i Nizozemskoj. Poreznu funkciju za EMEA vodi porezni direktor za EMEA koji odgovara financijskom direktoru tvrtke Canon EMEA. Ovu poreznu strategiju odobrio je i posjeduje odbor tvrtke Canon Europa NV.

Cilj je porezne funkcije za EMEA osigurati sukladnost sa svim zakonima o porezima u regijama u kojima posluje, a snosi i odgovornost za pružanje uputa i podrške za tehničke probleme. To se odnosi na prekogranične probleme, poslovni model i restrukturiranje pravnog entiteta tamo gdje se potvrdi mogućnost pojave poreznih rizika. Aktivno radimo na identificiranju, procjeni i praćenju rizika te upravljanju njima kako bismo bili sigurni da će ostati usklađeni s našim ciljevima. Kad postoji nesigurnost ili značajna složenost, po potrebi tražimo vanjske savjete. Tako porezna funkcija za EMEA može osigurati da se sva pitanja povezana s porezom u Ujedinjenom Kraljevstvu i široj regiji rješavaju na odgovarajući način. Osim toga, time se osigurava pravilno tretiranje svih problema povezanih s porezom u svrhu poreznog računovodstva i potpuno izvješćivanje vanjskim revizorima.

Stav prema poreznom planiranju i razini rizika

Canon Europa upravlja poreznim pitanjima s ciljem postizanja sigurnosti i izbjegavanja iznenađenja. Ne izvršavamo transakcije bez jasne pozadinske komercijalne svrhe. Ne upotrebljavamo umjetne strukture niti nastojimo prenijeti profit u nadležnosti s malom poreznom stopom.

U strukturiranju naših komercijalnih aktivnosti, porez će se razmatrati u svrhu osiguravanja sukladnosti i sigurnosti koliko god je to moguće. U Ujedinjenom Kraljevstvu možemo iskoristiti dostupne porezne poticaje i olakšice kako bismo maksimalno smanjili porezne troškove za svoje poslovne aktivnosti. Oni se primjenjuju na način koji predviđa vladin odjel HM Revenue and Customs, a po potrebi ćemo zatražiti vanjski savjet.

Kad entiteti tvrtke Canon Europa stupaju u međusobnu interakciju i interakciju s drugim entitetima tvrtke Canon, cilj nam je da se transakcije izvršavaju neovisno. Ako su transakcije prekogranične, nastojat ćemo smanjiti rizik od dvostrukog oporezivanja sukladno dostupnim olakšicama dostupnima kroz mrežu poreznih sporazuma.

Porezna funkcija za EMEA održava visoku razinu edukacije i informiranja o porezu te prati najnovije promjene, kao što su OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting radnje, kojima je cilj osigurati da se profit oporezuje na mjestu ekonomskih aktivnosti koje generiraju profit i stvaranja vrijednosti.

Odnos s odjelom HM Revenue and Customs i drugim tijelima

Canon Europa ima otvoren, iskren i konstruktivan odnos s odjelom HM Revenue and Customs. Radimo na održavanju odnosa niskog rizika putem dijaloga s relevantnim poreznim službenicima kad se pojave problemi u stvarnom vremenu ili u slučajevima kad složeno tumačenje zakona zahtijeva objašnjenje. Idemo na sastanke s odjelom HM Revenue and Customs radi pružanja poslovnih novosti o entitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu i široj EMEA grupi.

Cilj tvrtke Canon Europa je da u potpunosti, precizno i pravovremeno otkriva povrate poreza za sve poreze u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ako dođe do nenamjernih pogrešaka, one će se ispraviti čim bude moguće nakon identificiranja.

Osim održavanja dobrog odnosa s odjelom HM Revenue and Customs, Canon Europa, putem reprezentativnih tijela, surađuje i s vladama i organizacijama po pitanju predloženih promjena međunarodnih standarda, tamo gdje je primjenjivo.

Planirano je da navedena porezna strategija bude sukladna Planu 19, paragraf 19 zakona o financijama 2016. Reference na "porez" za potrebe Ujedinjenog Kraljevstva odnose se na Plan 19, paragraf 15 zakona o financijama 2016.

Ovu poreznu strategiju odobrio je i posjeduje odbor tvrtke Canon Europa NV.

Ova strategija primjenjuje se od datuma objavljivanja dok ne bude zamijenjena.